Szkolenie w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Zdrowia organizuje szkolenie w konkursie na realizację projektów dot. kształcenia podyplomowego lekarzy realizowanego w innych formach niż specjalizacje (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Szkolenie odbędzie się 8 lipca 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: lekarze@mz.gov.pl. Termin nadsyłania mija 5 lipca 2016 r.

W czasie szkolenia omówione zostaną m.in. główne założenia konkursu, system obsługi wniosków aplikacyjnych - SOWA oraz zasady finansowania projektu.

Więcej informacji o konkursie na stronie Ministerstwa Zdrowia >>