Prodziekani Wydziału Lekarskiego na kadencję 2016-2020

11 maja 2016 r. odbyły się wybory Prodziekanów Wydziału Lekarskiego na kadencję 2016-2020.
Wybrani zostali:

Prodziekan ds. Studenckich - prof. dr hab. Michał Szpinda, kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej
Prodziekan ds. Polityki Kadrowej i Finansowej - prof. dr hab. Alina Woźniak, kierownik Katedry Biologii Medycznej
Prodziekan ds. Naukowo-Badawczych - dr hab. Marek Koziński, kierownik Zakładu Podstaw Medycyny Klinicznej

prof. dr hab. Michał Szpinda prof. dr hab. Alina Woźniak dr hab. Marek Koziński