Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja międzynarodowych projektów

Oferta szkolenia:
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja międzynarodowych projektów.

Zmiany w grantach MFW, które wchodzą od 1 czerwca 2016r.:

 • zmiany w aplikowaniu o granty małe i standardowe
 • dodatkowe terminy w Grantach Standardowych
 • nowe kategorie tematyczne projektów (11 dodatkowych kategorii)

 

W 2016r. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów. Zaletą pozyskiwania grantów z tego funduszu jest krótki i prosty wniosek, nieskomplikowane procedury i niedługi czas oczekiwania na decyzję oraz poziom dofinansowania projektów od 80 do 100%.
Dofinansowane zostaną projekty dotyczące:

 • Współpracy kulturalnej (festiwale, wystawy, publikacje)
 • Wymiany młodzieżowej (np. obozy letnie, wymiany szkolne)
 • Edukacji (np. seminaria, warsztaty edukacyjne)
 • Wymiany naukowej i badań naukowych (np. konferencje, publikacje, warsztaty)
 • Współpracy transgranicznej (np. projekty 2 lub 3 państw graniczących, odległości 80 km od granicy odpowiednie dla lokalnych potrzeb)
 • Promocji turystyki (np. portale turystyczne, broszury turystyczne, promocja konkretnych miejsc)
 • Międzynarodowych konferencji dotyczących polityki zagranicznej, gospodarki, bezpieczeństwa, demokratyzacji, praw człowieka, transformacji gospodarczej i społecznej, współpracy regionalnej
 • Kursów na wyższych uczelniach lub studiów, które dotyczą konkretnych zjawisk wyraźnie związanych z Grupą Wyszehradzką
 • Transferu know-how pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich
 • Stypendiów dla studentów, pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcą studiować za granicą
 • Wymiany artystów w dziedzinie sztuk wizualnych i dźwiękowych i literatów autorów fikcji i literatury faktu, poetów, eseistów, krytyków, publicystów i dziennikarzy
 • Wspierania procesów reform politycznych, stowarzyszenia i integracji gospodarczej z UE krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i UkrainyWnioski o dofinansowanie może złożyć każda osoba prawna lub osoba fizyczna na całym świecie (oprócz ministerstw, ambasad, itp. pod warunkiem, że dany wniosek dotyczy projektu z tematów istotnych dla regionu Wyszehradzkiego i promuje współpracę pomiędzy partnerami projektu w regionie.
W funduszu można ubiegać się, w ramach różnych konkursów, o stypendia 2300 euro dla studenta i 1500 euro dla uczelni na semestr, małe granty do 6 000 euro, standardowe granty do 15 000 euro, strategiczne granty do 40 000 euro, a maksymalna wielkość grantu to 80 000 euro.
W roku 2016 jest kilka stałych terminów składania wniosków w: czerwcu, wrześniu, listopadzie i grudniu; pula środków jest podzielona na wszystkie terminy.

Chcąc pomóc Państwu w maksymalnym wykorzystaniu możliwości otrzymania grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego nasza firma przygotowała szkolenie adresowane do wszystkich zainteresowanych tą tematyką:

Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 2016 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej i realizacja międzynarodowych projektów.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników do samodzielnego pisania wniosków o dotacje, opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej oraz do obsługi sfinansowanych projektów

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Przekazanie aktualnej wiedzy na temat konkursów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
 • Pozyskanie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania
 • Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania i rozliczania dokumentacji projektowejSzkolenie będzie prowadziła Agata Ratuska trener/konsultant z 20-letnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania projektów o dofinansowanie do funduszy międzynarodowych. Autor szkolenia przekazuje w przystępny sposób skomplikowaną wiedzę w obszarze pozyskiwania grantów z MFV. Przy minimum teorii poznaje się maksimum praktyki, tak potrzebnej w przygotowaniu projektów, ich realizacji i rozliczaniu. Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładów ilustrowanych prezentacją i przykładami praktycznymi. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma obszerne materiały szkoleniowe i dokumenty aplikacyjne przetłumaczone na język polski wraz z płytą CD oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Po szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość wysyłania swoich pytań ad hoc do wykładowcy drogą mailową.
W trakcie szkolenia są przewidziane: przerwa kawowa i ciepła przekąska.

 

Oferta jest dostępna na naszej stronie internetowej: http://atr.edu.pl/szkolenie,nowe-zmiany-od-1-czerwca-granty-miedzynarodowego-funduszu-wyszehradzkiego-w-2016-r-przygotowanie-dokumentacji-projektowej-i-realizacja-miedzynarodowych-projektow.html?utm_source=atr.edu.pl&utm_medium=mailing&utm_campaign=szkolenie-granty


Kalendarz szkolenia na maj i czerwiec 2016; każde szkolenie odbywa się w godzinach 10.00-15.00:

Maj 2016
13.06. Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Eranova, Al. Obrońców Tobruku 3, Olsztyn
14.06. Hotel Silver, ul. Kopernika 97, Białystok
17.06. Hotel Brda, ul. Dworcowa 94, Bydgoszcz

Program Szkolenia

 1. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: działalność MFW, struktura zarządzania, budżet, trendy w przyznawaniu grantów.
 2. Omówienie programów grantowych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - typy projektów, beneficjenci, partnerzy, poziom i wielkość dofinansowania, czas realizacji, budżet projektu, terminy konkursów, przykłady zrealizowanych projektów, priorytety w 2016r.:
  a) Program Małych Grantów i projekty sztandarowe
  b) Program Grantów Standardowych i rozszerzony program Standardowy
  c) Program Grantów Strategicznych
  d) Strategiczne Konferencje Wyszehradzkie
  e) Program Grantów dla Wyższych Uczelni
  f) Program Wyszehradzki +
  g) Programy stypendialne
  h) Programy dla artystów i literatów
 3. Dofinansowanie projektów – koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, wkład własny.
 4. Przygotowanie projektu i wniosku o dofinansowanie - omówienie przykładowego projektu i wniosku oraz systemu aplikowania.
 5. Znajdowanie partnera do projektu za pośrednictwem funduszu.
 6. Sposób oceny wniosków, kryteria wyboru.
 7. Realizacja projektu - sposób finansowania, promocja, omówienie sprawozdań finansowych i merytorycznych, błędy popełniane przez beneficjentów, dokumentowanie projektu.
 8. Podsumowanie szkolenia.

 

Formularz zgłoszenia w wersji WORD na: http://atr.edu.pl/formularz-zgloszeniowy

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać:
e-mail: biuro@atr.edu.pl
faxem na numer: (44)725-20-09
lub na adres korespondencyjny: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Spalska 33.

OSZCZĘDNOŚCI!
Teraz zapłacisz nawet do 30 % taniej!

 • 3 pierwszych uczestników od jednego lub różnych Zamawiających, którzy najszybciej prześlą zgłoszenie na wybrany termin szkolenia i opłacą szkolenie w ciągu następnych 3 dni uzyskują 30% oszczędności i zapłacą tylko 328 zł netto + 23% VAT za każdego uczestnika.
 • Jeżeli jeden Zamawiający zgłosi 3 lub więcej uczestników na szkolenie, to uzyska oszczędność w wysokości 30% i zapłaci tylko 328 zł netto + 23% VAT za każdego uczestnika.
 • Jeżeli byłeś już wcześniej uczestnikiem naszych szkoleń i opłacisz szkolenie przed jego rozpoczęciem Twoja cena za szkolenie wynosi 350 zł netto + 23% VAT – oszczędzasz 25%.
Mamy też promocje uzależnione od terminu zapłaty:

Termin zapłaty Do 5 dnia przed terminem szkolenia: 15% i 20% oszczędności Od 4 dnia przed terminem szkolenia: 5% oszczędności dla drugiego uczestnika
Netto z VATem Netto z VATem
Jedna osoba 399,00 zł 490,77 zł 469,00 zł 576,87 zł
Druga osoba od Zamawiającego 375,00 zł 461,25 zł 445,00 zł 547,35 zł

 

PROMOCJI NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ!

UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.01.2011 cena za szkolenie zawiera 23% VAT.
Obecnie firma nasza posiada interpretację indywidualną Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą zwolnienia z podatku VAT naszych szkoleń finansowanych ze środków publicznych.
Jeżeli płacą Państwo za szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych, to obowiązują ceny netto.

 

 • Prosimy o przesłanie oświadczenia w sprawie VAT - do pobrania na naszej stronie internetowej: http://atr.edu.pl/oswiadczenie
 • Wpłaty należy przesłać na konto firmy ATR na rachunek nr: 29 1440 1299 0000 0000 0302 2846 z tytułem przelewu: Granty 2016 (data szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika).
 • Na życzenie Zamawiającego wystawiamy fakturę pro forma (prosimy o dopisanie na zgłoszeniu „pro forma”) i zamawiamy posiłek wegetariański/wegański.
 • Ostateczny termin przesłania zgłoszenia i dokonania zapłaty za szkolenie upływa na dzień przed terminem szkolenia.
 • Dla zgłoszeń nieopłaconych nie gwarantujemy rezerwacji miejsca na szkoleniu!
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem firmy: tel. 447252009.