Podziękowanie

Dziękuję wszystkim Studentom, którzy wzięli udział w czwartkowym spotkaniu z Władzami Uczelni i Wydziału. Wierzę w to, że nasza dyskusja przyczyni się do lepszego zrozumienia i poprawy funkcjonowania Wydziału, a takie spotkania staną się dobrą formą wymiany poglądów.

Jacek Kubica