Zebranie otwarte ze studentami WL - godziny rektorskie

W związku z organizowanym zebraniem otwartym ze studentami Wydziału Lekarskiego, dotyczącym dyskusji na temat przyszłości Collegium Medicum, przy udziale Prorektora ds. CM, w dniu 7.04.2016 r. od godz. 13.30 do końca dnia zostały ogłoszone godziny rektorskie.