Przetarg Ministerstwa Zdrowia na ekspertów medycznych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z prośbą Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia uprzejmie informuję, iż w ramach realizowanego projektu pn.: Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, Ministerstwo Zdrowia poszukuje ekspertów w ramach prac nad mapami potrzeb zdrowotnych w zakresie następujących 15 grup chorób i problemów zdrowotnych:

 • Choroby układu kostno-mięśniowego
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko)  – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Choroby układu nerwowego (neurologiczne wieku starczego)
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko)  – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Choroby układu nerwowego (inne niż neurologiczne wieku starczego)
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko)  – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Choroby układu krążenia
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko)  – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Choroby układu oddechowego (przewlekłe postaci tych chorób)
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj>
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko)  – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Choroby układu oddechowego (ostrych postaci tych chorób)
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko)  – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Choroby dziecięce
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Choroby psychiczne
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Ciąża, poród i połóg
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Cukrzyca
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Hematologia (nowotwory)
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Hematologia (choroby i problemy inne niż nowotwory)
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Nowotwory niezłośliwe
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
 • Wady wrodzone (z wyłączeniem wad wrodzonych serca)
  • Główny ekspert medyczny (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Pomocniczy ekspert medyczny (dwa stanowiska) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj
  • Ekspert ds. zdrowia publicznego lub epidemiologii (jedno stanowisko) – szczegółowe informacje znajdą Państwo tutajPrzedmiotem zamówienia jest w szczególności udział w 32 spotkaniach eksperckich grup roboczych, których celem ma być stworzenie modeli analitycznych dla odpowiednich grup chorób i problemów zdrowotnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

Wymagania zostały opisane w dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, natomiast szacunkową wartość przedmiotu zamówienia podano w dokumencie „Ogłoszenie o zamówieniu”. Prosimy o zachowanie staranności przy składaniu ofert, zwłaszcza w zakresie wymaganych dokumentów (w szczególności do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i KRK, a w odniesieniu do podmiotów innych niż osoby fizyczne – również zaświadczenia z ZUS, oraz wyciąg z KRS) – niespełnienie warunków formalnych skutkuje nieprzyjęciem oferty.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22) 63 49 430.


Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Chmielewska
dyrektor
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
mail: k.chmielewska@mz.gov.pl
tel: (22) 63 49 400
fax: (22) 63 49 465