Konkurs JM Rektora UMK na granty na wyjazdy zagraniczne

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn ogłosił konkurs na granty na pobyt (maksymalnie dwutygodniowy) związany z badaniami naukowymi i/lub celem nawiązania kontaktów naukowych w Würzburgu w 2016 roku. Grant można wykorzystać w dowolnym terminie, maksymalnie jednakże do dnia 17 grudnia 2016 roku. Realizacja grantu: przy placówce zagranicznej UMK Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (Niemcy).

Konkurs jest skierowany do pracowników i doktorantów wszystkich Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmujących się dowolną tematyką badawczą.

Wnioski o przyznanie grantu uprzejmie prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej (word, pdf) na adres: r.skowronska@uni-wuerzburg.de w terminie do 15 lutego 2016 roku.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie rozesłana pocztą mailową bezpośrednio do osób aplikujących do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Szczegółowe informacje o Konkursie, jego Regulamin (m.in. wysokość dofinansowania), formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej Polskiej Misji Historycznej

docFormularz zgłoszeniowy66 KB