XXI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa

19-20 kwietnia 2016 r. w Inowroclawiu odbędzie się XXI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Głównym tematem debaty naukowej jest:

"Administracja publiczna, służby, inspekcje i straże w zintegrowanym systemie ochrony ludności oraz ratownictwa w aglomeracjach miejskich. Studium przypadku w nadzwyczajnych zagrożeniach. Analiza prawna, organizacyjna, logistyczna, operacyjna i taktyczna"

pdfWięcej informacji854.59 KB