Nowe regulacje dotyczące wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Od dnia 01.07.2015 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30.06.2015 r. stanowiące regulamin przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zarządzenie Rektora nr 91 wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM link:

http://www.cm.umk.pl/wydzialy/pozostale-jednostki/administracja-cm/dzial-zarzadzania-funduszami-strukturalnymi-cm.html