Sukces naszych studentów - Cztery pierwsze miejsca dla naszych studentów w Scapula Aurea i Golden Scapula

       Zarówno Studenci polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni I roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK ponownie odnieśli olbrzymi sukces w prestiżowym Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea i Golden Scapula, zorganizowanym w Bydgoszczy w dniach 29–31 maja 2015 r. W konkursie zmagali się studenci kierunków lekarskich z 10 ośrodków uniwersyteckich: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Warszawy, Szczecina i Wrocławia.
       Egzamin praktyczny polegał na identyfikacji 50 szczegółów anatomicznych (szpilek) na preparatach utrwalonych w formalinie, obrazach CT i MRI. Egzamin testowy obejmował 50 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu anatomii prawidłowej, topograficznej i klinicznej oraz neuroanatomii.

Poczwórny sukces naszych studentów to:

 1. Pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej – studenci polskojęzyczni:
  • Owsiany Michał (WL CM UMK)
 2. Pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej – studenci anglojęzyczni:
  • Haaland Aslak Bryne (WL CM UMK)
 3. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej – studenci polskojęzyczni:
  • Owsiany Michał (WL CM UMK)
  • Puk Oskar (WL CM UMK)
  • Rybakowski Mateusz (WL CM UMK)
  • Wódkiewicz Eryk (WL CM UMK)
 4. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej – studenci anglojęzyczni:
  • Aslani Kojin (WL CM UMK)
  • Haaland Aslak Bryne (WL CM UMK)
  • Michalsen Lars (WL CM UMK)
  • Riyahimanesh Pooriya (WL CM UMK)

Serdecznie gratulujemy!

 SA zdj 1

SA zdj 2

SA zdj 3

fot. dr Marcin Wiśniewski (kat. i Zakł. Anatomii Prawidłowej)