Podwójny sukces absolwentów biotechnologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

KKML Mgr Katarzyna Grudlewska i mgr Krzysztof Wiśniewski - absolwenci kierunku biotechnologia Wydziału Lekarskiego CM UMK - zdobyli dwa równorzędne I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej na najlepsze prace magisterskie z dziedziny medycyny laboratoryjnej realizowane w latach 2012-2014:

-  mgr Katarzyna Grudlewska za pracę pt.: „Ocena wybranych właściwości laktozo-ujemnych szczepów Escherichia coli izolowanych od kobiet ciężarnych i noworodków”, opiekun pracy: dr Agnieszka Kaczmarek,

-  mgr Krzysztof Wiśniewski za pracę pt.: „Podobieństwo fenotypowe i genotypowe szczepów Escherichia coli wytwarzających beta-laktamazy typu ESBL”, opiekun pracy: dr Patrycja Zalas-Więcek.

Obydwie prace realizowane były w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii.

Komisja ds. Oceny Prac Konkursowych miała do rozpatrzenia 17 prac magisterskich.

Wyróżnionym autorom prac magisterskich wręczono nagrody 15. stycznia 2015 r., w dniu rozpoczęcia XII Zjazdu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Krakowie.

Gratulujemy!!!


Na zdjęciu od lewej: Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski, mgr Katarzyna Grudlewska, dr Jolanta Hybiak, mgr Sandra Wojtowicz, mgr Ewelina Maria Olech, prof. dr hab. Jerzy Naskalski, dr Joanna Tisończyk