Biuletyn Informacyjny Wydziału Lekarskiego

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym Wydziału Lekarskiego >>>

 • Podsumowanie wybranych wskaźników bibliometrycznych dotyczących działalności naukowej Wydziału Lekarskiego w latach 2013-2015

 • Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia RW 11.02.2015

 • Zmiany w finansowaniu nauki

 • Podsumowanie wybranych wskaźników bibliometrycznych dotyczących działalności naukowej Wydziału Lekarskiego w 2014 roku

 • Śląska Inżynieria Biomedyczna

 • Wywiad z Panem Profesorem Tomaszem Drewą

 • Odpowiedzi partii politycznych na pytania dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego w Europie

 • Zatrudnienie a liczba studentów  w Collegium Medicum UMK w latach 2005-2014

 • Podsumowanie wybranych wskaźników bibliometrycznych dotyczących działalności naukowej Wydziału Lekarskiego w 2013 roku

 • Sprawozdanie z nadzwyczajnej Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 19.03.2014 r.

 • Zmiany treści programowych w "obszarze genetycznym"

 • Zapraszamy do deponowania publikacji w Repozytorium UMK

 • Projekt pt. "Z nauki do biznesu - II edycja"

 • Analiza wyników oceny parametrycznej Wydziału Lekarskiego CM UMK za okres 2009-2012

 • Inżynieria biomedyczna

 • Optyka okularowa z elementami optometrii - Nowy kierunek na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum