European Heart Journal

European Heart Journal publikacja

W opublikowanym na łamach styczniowego wydania European Heart Journal podsumowaniu najważniejszych badań i publikacji z zakresu kardiologii interwencyjnej na świecie w 2013 roku, wśród 55 uwzględnionych pozycji znalazła się nowatorska metaanaliza pod kierownictwem pracownika Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM w Bydgoszczy - dr Eliano Pio Navarese, z udziałem Pana Profesora Jacka Kubicy oraz wielu zagranicznych ekspertów, poświęcona porównaniu bezpieczeństwa i skuteczności różnych typów stentów wieńcowych uwalniających lek (DES) 1-wszej i 2-giej generacji oraz biodegradowalnych stentów uwalniających biolimus.