Biotechnologia nagrodzona

biotechnologia zajęciaKierunek biotechnologia realizowany na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK znalazł się w czołówce laureatów konkursu na wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs dla jednostek, które opracowały najlepsze programy kształcenia. Zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji są one realizowane od roku akademickiego 2012/13 lub przeznaczone do realizacji w roku akademickim 2013/14. Konkurs zaaadresowano do jednostek, które wdrożyły lub wdrażają najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia. Na konkurs napłynęło 261 wniosków. Na liście laureatów znalazło się 26 jednostek, w tym aż dwie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: biotechnologia realizowana na Wydziale Lekarskim i filologia polska z Wydziału Filologicznego.

Zwycięzcy konkursu otrzymają po milionie złotych na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem nowych programów, w tym wprowadzaniem innowacyjnych form realizacji programu studiów, organizacji praktyk zawodowych, podnoszeniem umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich, wynagrodzeniami nauczycieli akademickich i wybitnych praktyków, rozwijaniem współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, monitorowaniem losów absolwentów.