Aktualności Wydziału Lekarskiego

Dziekanat WL nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dnia 13.06.2017 r. (wtorek) Dziekanat WL będzie zamknięty w godz. 8.00-9.30 z powodu szkolenia.
 
 
Uroczyste zakończenie studiów przez studentów studiów anglojęzycznych

Uroczyste zakończenie studiów przez studentów studiów anglojęzycznych

Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia studiów przez absolwentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim w roku akademickim 2016/2017, która odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w Auli A i B w budynku A przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy.
 
 
Nagroda PAN

Nagroda PAN

Dr n. med. Piotr Adamski, asystent w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych otrzymał Nagrodę Naukową dla młodych naukowców w konkursie zorganizowanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
 
 

Ocena zajęć na WL

Szanowni Studenci wszystkich kierunków Wydziału Lekarskiego !

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego gorąco zachęca do korzystania z absolutnie anonimowego bez konieczności logowania się linku pytania.cm.umk.pl na który prosimy przesyłać BIEŻĄCE uwagi o jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych. Spóźnianie się asystentów, odwoływanie zajęć, skracanie zajęć, zwiększanie liczebności grup ćwiczeniowych, seminaria prowadzone w postaci wykładów bez...
 
 

List otwarty do studentów Wydziału Lekarskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy studentów wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Lekarskim CM UMK o nadsyłanie zgłoszeń o chęci odbywania zajęć dydaktycznych w języku angielskim.
Naszym zamiarem jest stworzenie spośród studentów polskojęzycznych każdego kierunku i każdego roku jednej grupy, która będzie nauczana w języku angielskim. Odbywanie zajęć dydaktycznych w języku angielskim nie będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami dla studentów.
Zgłoszenia...
 
 
II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Dialog na zdrowie – znaczenie komunikacji w procesie leczenia”

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Dialog na zdrowie – znaczenie komunikacji w procesie leczenia”

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej zaprasza studentów do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę w formie eseju, dotyczącą zagadnień z zakresu komunikacji z pacjentem. Zgłaszane prace powinny mieć charakter interdyscyplinarny, uwzględniać aspekty etyczne, społeczne, psychologiczne i medyczne związane z komunikowaniem się z pacjentem. W pracach można powoływać się na wyniki badań prowadzonych w zakresie komunikacji, ale przede wszystkim należy...
 
 

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbędzie się w Auli UMK w środę 7 czerwca. W wydarzeniu, organizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK, wezmą udział przedstawiciele 10 Wydziałów UMK i ponad 30 firm.

Szczegółowy program
 
 
Sukces na Scapula Aurea

Sukces na Scapula Aurea

Studenci studiów anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK znaleźli się na czwartym miejscu w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej „Scapula Aurea/Golden Scapula”.
 
 
Spotkanie dotyczące jakości kształcenia

Spotkanie dotyczące jakości kształcenia

Dziekan i Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów Wydziału Lekarskiego na coroczne spotkanie odnośnie jakości kształcenia na naszym Wydziale.

Na spotkaniu pragniemy omówić wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych oraz ankietowania studentów, w tym także uwag spływających na anonimową skrzynkę "bieżące monitorowanie jakości kształcenia".

Spotkanie odbędzie się w piątek 02.06. br. o godz. 14.00 w Sali...
 
 
Stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową

Stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową

Dr Marta Pokrywczyńska, p.o. Kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej otrzymała stypendium Rektora UMK za wysoko punktowaną publikację naukową za publikację „Clinical pancreatic islet transplantation” w Nature Reviews Endocrinology.