Aktualności Wydziału Lekarskiego

List otwarty do studentów Wydziału lekarskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy studentów wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Lekarskim CM UMK o nadsyłanie zgłoszeń o chęci odbywania zajęć dydaktycznych w języku angielskim.
Naszym zamiarem jest stworzenie spośród studentów polskojęzycznych każdego kierunku i każdego roku jednej grupy, która będzie nauczana w języku angielskim. Odbywanie zajęć dydaktycznych w języku angielskim nie będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami dla studentów.
Zgłoszenia...
 
 
Spotkanie dotyczące jakości kształcenia

Spotkanie dotyczące jakości kształcenia

Dziekan i Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów Wydziału Lekarskiego na coroczne spotkanie odnośnie jakości kształcenia na naszym Wydziale.

Na spotkaniu pragniemy omówić wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych oraz ankietowania studentów, w tym także uwag spływających na anonimową skrzynkę "bieżące monitorowanie jakości kształcenia".

Spotkanie odbędzie się w piątek 02.06. br. o godz. 14.00 w Sali...
 
 
Stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową

Stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową

Dr Marta Pokrywczyńska, p.o. Kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej otrzymała stypendium Rektora UMK za wysoko punktowaną publikację naukową za publikację „Clinical pancreatic islet transplantation” w Nature Reviews Endocrinology.
 
 
I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa FOTORELACJA

I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa FOTORELACJA

20 maja 2017 r. Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej zorganizowała konferencję I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa. GALERIA ZDJĘĆ >>
 
 

Stypendium Santander

Od 17 maja 2017 roku rusza nabór zgłoszeń o stypendium Santander Universidades dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności uniwersyteckiej, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz szczególne osiągnięcia naukowe.

Jednorazowe stypendium Santander Universidades otrzyma 20 studentów oraz 5 doktorantów w kwocie po 2 000 zł brutto.

O stypendium mogą ubiegać się studenci i doktoranci Uniwersytetu,...
 
 

Spotkanie studentów VI roku Wydziału Lekarskiego CM UMK w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej

13.06.2017r. o godz. 16.00 w siedzibie BIL w Bydgoszczy, przy ul. Powstańców Warszawy 11 odbędzie się spotkanie studentów VI roku Wydziału Lekarskiego CM UMK z Prezydium Bydgoskiej Izby Lekarskiej i Radcą Prawnym BIL (Sala Konferencyjna). Tematem spotkania będą kwestie prawne stażu podyplomowego i warunki rozpoczynania specjalizacji. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
 
 
I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa

I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej zaprasza 20 maja 2017 r. na I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa. Konferencja skierowana jest do pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz opieki społecznej.
 
 
Kurs z zakresu tworzenia scenariuszy symulacji medycznej

Kurs z zakresu tworzenia scenariuszy symulacji medycznej

Do 17 maja 2017 r. trwa nabór na szkolenie dodatkowe dla nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego planujących prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej - kurs z zakresu tworzenia scenariuszy symulacji medycznej.

 
 
International Cardiovascular Research Meeting

International Cardiovascular Research Meeting

W dniach 11-13 maja 2017 r. odbyła się w Bydgoszczy X edycja "International Cardiovascular Research Meeting".
Galeria zdjęć 1 >>
Galeria zdjęć 2 >>
Galeria zdjęć 3 >>
 
 

Wyjazdy do Getyngi 2017/2018

Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia do Getyngi. Studia prowadzone są w ramach Polsko-Niemieckiego Porozumienia, które m.in. zakłada międzyuczelnianą wymianę studentów. Oferta kierowana jest do studentów kierunku Lekarskiego, którzy spełniają określone kryteria.
Zainteresowani wyjazdem mogą do dnia 12 maja 2017 r. składać komplet dokumentów.

Kryteria kwalifikacji na studia w Getyndze: kwalifikowani są studenci: 3 lub 4 roku studiów kierunku Lekarskiego...