Pracownia Biologii Komórki i Genetyki

Pracownicy:

  • dr n. med. Ewa Kopczyńska - starszy wykładowca


Działalność dydaktyczna:

  • realizacja prac magisterskich


Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1. Poszukiwanie potencjalnych predyktorów niepowodzeń chemioterapii i progresji nowotworów złośliwych.
  2. Badania wpływu radiochemioterapii na stężenie potencjalnych biomarkerów nowotworowych u chorych na nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu narządowym.