Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej
Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej

prof. dr hab. n. fiz.
Krzysztof Stefański

p.o. Kierownika Katedry

ul. Jagiellońska 15
85-067 Bydgoszcz
I piętro, pokoje 28-39

tel. 52 585-34-28


Sekretariat:

Aleksandra Witek
tel. 52 585-34-28

Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej

Strona własna jednostki: http://www.cm.umk.pl/~kinfmed/W skład Katedry wchodzą:

 1. Zakład Modelowania Matematycznego w Naukach Biomedycznych

 2. Zakład Teorii Układów Biomedycznych  p.o. kierownika Katedry:
  prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Stefański
  p. 38, tel. 52 585-34-28, stefan@fizyka.umk.pl

  Pracownicy:

  Adiunkci:

  Asystenci:

  Wykładowcy:

  • dr n. med. Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska - starszy wykładowca, p. 30, tel. 52 585-34-33, mjurkowska@cm.umk.pl  
  • dr n. techn. Mariusz Żółtowski - starszy wykładowca, p. 29, tel. 52 585-34-32, mzoltowski@cm.umk.pl
  • mgr Jacek Wiśniewski - wykładowca, p. 37 tel. 52 585-34-31, jacekw@cm.umk.pl

  Specjaliści naukowo-techniczni:

  Doktoranci:

  • mgr Ewelina Nowińska
  • mgr Katarzyna Pasgreta  Tematyka badawcza:

  • Dynamika przejściowa w układach nieliniowych
  • Zastosowanie mechaniki kwantowej w fizyce i chemii atomowo-molekularnej
  • Biomedyczne zastosowania metod statystycznych

  Zadania dydaktyczne:

  • przedmioty informatyczne
  • statystyka
  • matematyka
  • fizyka

  Baza dydaktyczna Katedry obejmuje 3 pracownie komputerowe i wyspecjalizowaną pracownię analizy sygnałów biomedycznych.  Najważniejsze publikacje:

  Zakład Teorii Układów Biomedycznych:

  1. K. Stefański, K. Someda, H. Nakamura:
   Divergences of the semiclassical S-matrix formula in Irregular Scattering,
   Rep. Math. Phys. 38, 399-418 (1996)
  2. K. Stefański:
   Modelling chaos and hyperchaos with 3-D maps,
   Chaos, Solitons and Fractals 9, 83-93 (1998)
  3. K. Stefański:
   Chaotic transients in multidimenional maps,
   Rep. Math. Phys. 44, 231-240 (1999)
  4. K. Stefański:
   Universality of succession of periodic windows in families of 1-D maps,
   Open Sys. & Information Dyn. 6, 309-324 (1999)
  5. R. S. Dygdała, K. Karasek, K. Stefański, A. Zawadzka, R. Rumianowski, M. Zieliński:
   The plasma phenomena in three-photon ionization of Ca,
   J. Phys. D 33, 41-53 (2000)
  6. K. Stefański:
   Semiclassical adiabatic model for nonergodic bouncing-ball states of the stadium billiard,
   Open Sys. & Information Dyn. 7, 91-100 (2000)
  7. K. Stefański:
   Bifurcations and periodic orbits in chaotic maps,
   Open Sys. & Information Dyn. 8, 89-102 (2001)
  8. K. Buszko, K. Stefański:
   Transient dynamics inside periodic windows and in their vicinity. I. Logistic maps,
   Open Sys. & Information Dyn. 10, 183-203 (2003)
  9. R.S. Dygdała, K. Stefański:
   Absorption investigation of anthracene vapour,
   Chem. Phys. 53, 51-62 (1980
  10. K. Stefański:
   Quantum description of a dye laser threshold region,
   Z. Phys. B45, 351-361 (1982)
  11. K. Stefański, H. S. Taylor:
   A new approach to studying quasiperiodicity in nonintegrable Hamiltonian systems,
   Phys. Rev. A 31, 2810-2820 (1985)
  12. Y. Y. Bai, G. Hose, K. Stefański, H. S. Taylor:
   A Born-Oppenheimer adiabatic mechanism for regularity of states in the quantum stadium billiard,
   Phys. Rev. A 31, 2821-2826 (1985)
  13. K. Stefański, E. Pollak:
   An analysis of normal and local mode dynamics. I.~Symmatric ABA molecules,
   J. Chem. Phys. 87, 1079-1088 (1987)
  14. K. Stefański, E. Pollak:
   Semiclassical theory of hyperspherical vibrational resonances,
   Chem. Phys. 134, 37-45 (1989)
  15. K. Stefański:
   Semiclassical Quantization of Nonintegrable Systems Using Approximate Integrable Hamiltonians,
   Nicholas Copernicus University Press, Toruń, 1992, 144 pp.
  16. K. Stefański:
   Wstęp do mechaniki klasycznej,
   PWN, Warszawa 1999, 173 str. - podręcznik akademicki.
  17. W. Skórzyński, A. Strobel, G. A. Galazutdinov:
   Grey Extinction in the solar neighborhood?
   Astronomy & Astrophysics, 408, 297-304 (2003)
  18. P. Malinowski, L. Meissner, and A. Nowaczyk,
   Application of the intermediate Hamiltonian valence-universal coupled-cluster method to the magne-sium atom,
   J.Chem.Phys., 116, 7362-7371 (2002)
  19. L. Meissner, P. Malinowski, and A. Nowaczyk,
   Application of the intermediate Hamiltonian valence-universal coupled-cluster method to atomic sys-tems with one valence electron,
   Chem.Phys.Letters, (2003)
  20. L. Meissner, P. Malinowski, and J. Gryniaków,
   Approximate evaluation of the effect of three-body cluster operators in the Valence-Universal Coupled-Cluster excitation energy calculations for Be and Mg,
   J.Chem.Phys. (wysłana do publikacji)

  fot. A Romański (UMK)