Katedra Patofizjologii
Katedra Patofizjologii

prof. dr hab. n. med.
Danuta Rość

Kierownik Katedry

ul. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny
II piętro

tel. 52 585-35-90
fax 52 585-35-95


Sekretariat:

Małgorzata Wiśniewska
tel. 52 585-35-91

Katedra Patofizjologii

W skład Katedry wchodzą:

 1. Zakład Patofizjologii
  • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Rość
  • dr hab. n. med. Barbara Ruszkowska-Ciastek - adiunkt
  • dr n. med. Wanda Drewniak - starszy wykładowca
  • dr n. med. Joanna Boinska - asystent, tel. 52 585-34-74
  • dr n. med. Justyna Kwapisz - asystent, tel. 52 585-34-75  
  • dr n. med. Beata Lisewska - asystent, tel. 52 585-34-74
  • dr n. med. Katarzyna Ziołkowska - asystent, tel. 52 585-35-93
  • mgr Katarzyna Szot - asystent

 2. Zakład Zaburzeń Hemostazy
  • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Żekanowska, tel. 52 585-34-77
  • dr n. med. Artur Słomka - adiunkt, tel. 52 585-35-94
  • dr n. med. Ewa Grabarczyk - starszy wykładowca, tel. 52 585-35-94
  • dr n. med. Arleta Kulwas - starszy wykładowca, tel. 52 585-35-94
  • mgr Inga Dziembowska - asystent

Pozostali pracownicy:

 • dr n. med. Krzysztof Góralczyk - st. specjalista, tel. 52 585-34-76
 • mgr inż. Barbara Góralczyk - st. specjalista nauk.-techn., tel. 52 585-34-76
 • dr Małgorzata Michalska - specjalista nauk.-techn., tel. 52 585-34-76
 • dr n. med. Katarzyna Ziołkowska - st. specjalista nauk.-techn., tel. 52 585-35-93
 • Maryla Klozak - pomoc laboratoryjna

Doktoranci:

 • mgr Inga Dziembowska
 • lek. Jan Filipiak
 • mgr Katarzyna Szot
 • lek. Elżbieta Zarychta
 • lek. Sylwia Ziółkowska
Tematyka badawcza:

 • proces krzepnięcia krwi, fibrynolizy i angiogenezy,
 • aktywność trombocytów i śródbłonka naczyń w wybranych jednostkach chorobowych m. in.: miażdżycy tętnic, cukrzycy, chorobach nowotworowych, nowotworach układu krwiotwórczego, zaburzeniach dermatologicznych,
 • badania hemostazy matczyno-płodowej,
 • aktywność prokoagulacyjna mikrocząstek komórkowych w różnych jednostkach chorobowych (udar niedokrwienny mózgu, pacjenci poddani zabiegowi pomostowania aortalno–wieńcowego),
 • hepcydyna i hemojuwelina oraz inne parametry gospodarki żelazem w stanach fizjologii i wybranych patologiach (udar niedokrwienny mózgu, wielokrotni dawcy krwi, nowotwory mieloproliferacyjne, noworodki donoszone i urodzone przedwcześnie).

Pracownia badań układu hemostazy zajmuje się diagnostyką skaz krwotocznych, stanów zakrzepowo–zatorowych, monitorowaniem leczenia przeciwkrwotocznego i przeciwzakrzepowego. Pracownia dysponuje precyzyjnymi metodami laboratoryjnymi, służącymi ocenie procesu krzepnięcia krwi, fibrynolizy i angiogenezy w różnych płynach ustrojowych oraz w wyciągach tkankowych.W Zakładzie Zaburzeń Hemostazy realizowane były dwa projekty w ramach współpracy nauki ze sferą biznesu:

 • inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu,
 • ”Program pilotażowy w województwie kujawsko – pomorskim Voucher badawczy”.

  inlab Voucher badawczy - baner

 Działalność dydaktyczna:

Zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) z przedmiotów: patofizjologia, patologia i hematologia laboratoryjna dla studentów na Wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu.