Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

dr hab. n. med.
Dorota Olszewska-Słonina, prof. UMK

Kierownik Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza
I piętro, pok. 1038

tel. 52 585-36-00


Sekretariat:

Krystyna Walczak
I piętro, pok. 1037
tel. 52 585-35-98

Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

W skład Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej wchodzi:Kierownik Katedry:

 • dr hab. n. med. Dorota Olszewska-Słonina, prof. UMK
  tel. 52 585-36-00
  e-mail: dorolsze@cm.umk.pl
  budynek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, pok. 1038


Pracownicy:

Profesorowie:

 • dr hab. n. med. Dorota Olszewska-Słonina, prof. UMK

Adiunkci:

 • dr n. med. Iga Hołyńska-Iwan
  tel. 52 585-35-79, 52 585-35-97
  e-mail: igaholynska@cm.umk.pl
  budynek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, pok. 1040

Asystenci:

 • dr n. med. Elżbieta Piskorska
  tel. 52 585-60-88, 52 585-35-97, 52 585-35-79
  e-mail: piskorska_e@cm.umk.pl
  budynek dydaktyczny patomorfologii, pok. 019B
  lub budynek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, pok. 1040

 • mgr Anna Cwynar
  tel. 52 585-35-97
  e-mail: anna.cwynar@cm.umk.pl 
  udynek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, p. 1040

Starsi wykładowcy:

 • dr n. med. Magdalena Lampka
   tel. 52 585-35-97
  e-mail: lampka@cm.umk.pl
  udynek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, pok. 1040

Pozostali pracownicy:

 • dr n. med. Piotr Kaczorowski - starszy specjalista naukowo-techniczny
  tel. 52 585-60-88, 52 585-35-79
  e-mail: kaczorowski@cm.umk.pl
  budynek dydaktyczny patomorfologii, pok. 019B
   
 • mgr inż. Monika Lutowska - specjalista naukowo-techniczny
  tel. 52 585-60-89, 52 585-35-79
  e-mail: stevesandt@cm.umk.pl
  budynek dydaktyczny patomorfologii, pok. 019B

 • mgr biotech. Agnieszka Chrustek - starszy technik
  tel. 52 585-37-86
  e-mail: a.chrustek@cm.umk.pl 
  budynek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1, pok. 1041

 • Anna Filarecka - pomoc laboratoryjna


Uczestnicy studiów doktoranckich:

Wydział Lekarski:

 • mgr Anna Cwynar
 • mgr Maria Krajewska

Wydział Farmaceutyczny:

 • mgr Bartosz Czerniak
 • mgr Paulina Panek

pdfDyżury dydaktyczne i administracyjne pracowników163.76 KBDziałalność dydaktyczna

W Katedrze Patobiochemii i Chemii Klinicznej realizowane jest kształcenie w zakresie:Działalność naukowa

Zadania naukowe Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej polegają na prowadzeniu badań doświadczalnych w zakresie biochemicznych i molekularnych podstaw chorób i na wdrożeniu tych badań do diagnostyki medycznej.

 • Aktualna tematyka badawcza obejmuje:
  • Markery ryzyka sercowo-naczyniowego w diagnostyce w niedoczynności tarczycy.
  • Potencjalne biomarkery nowotworowe raka prostaty.
  • Badania na modelu biologicznym dotyczące oddziaływań farmakologicznych na aktywność transportową i ruchową nabłonka.
  • Wybrane parametry biochemiczne, równowaga oksydacyjno-antyoksydacyjna, aktywność enzymów lizosomalnych u osób z zespołem metabolicznym, boreliozą, łysieniem plackowatym i androgenowym.
  • Badania wpływu rozmaitych form wysiłku fizycznego na wybrane wykładniki laboratoryjne
  • Ocena wybranych wykładników czynności układu immunologicznego u pacjentów z podstawnokomórkowym rakiem skóry.

 • Współpraca z innymi jednostkami
  • Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka - projekt badawczy "Potencjalne predyktory niepowodzeń chemioterapii i progresji raka jelita grubego” (dr hab. D. Olszewska-Słonina, prof. UMK, mgr A. Chrustek)
  • Zakład Radioterapii Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka - projekt „Wpływ radiochemioterapii na stężenie potencjalnych biomarkerów nowotworowych u chorych na nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu narządowym" (dr hab. D. Olszewska-Słonina, prof. UMK, mgr A. Chrustek)
  • Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek – badania aktywności transportowej nabłonka pęcherza moczowego (dr hab. D. Olszewska-Słonina, dr E. Piskorska, dr P. Kaczorowski)
  • Katedra Endokrynologii i Diabetologii – projekt badawczy „Markery ryzyka sercowo-naczyniowego w diagnostyce w niedoczynności tarczycy” (dr M. Lampka)
  • Katedra i Zakład Bromatologii - projekt badawczy "Ocena wpływu substancji pochodzenia roślinnego na parametry elektrofizjologiczne tkanek nabłonkowych" (dr I. Hołyńska-Iwan, dr hab. D. Olszewska-Słonina, prof. UMK)
  • Katedra Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej - projekty badawcze:
   • "Ocena wpływu pestycydów na parametry elektrofizjologiczne skóry ludzkiej" (dr I. Hołyńska-Iwan)
   • "Ocena wybranych wykładników czynności układu immunologicznego u pacjentów z podstawnokomórkowym rakiem skóry" (dr E. Piskorska)
  • Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii - projekt badawczy: "Aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz markery stresu oksydacyjnego u pacjentów z łysieniem o różnej etiologii" (mgr A. Cwynar)
  • Katedra i Zakład Farmakognozji - projekt badawczy "Aktywność biologiczna zwiazków zawartych w jadzie pszczelim i Cannabis ssp. na modelu zwierzęcym" (dr E. Piskorska, dr P. Kaczorowski)
  • Katedra Neuropsychologii Klinicznej - projekt badawczy ”Predyspozycje osobowe w sportach walki w kontekście badań neuropsychologicznych, neurobiologicznych i genetycznych" (dr E. Piskorska).
  • Zakład Gimnastyki, Tańca i Ćwiczeń Muzyczno Ruchowych AWFiS Gdańsk - projekt badawczy: "Zmiana poziomu wybranych wykładników laboratoryjnych związanych z odpowiedzią stresową organizmu sportowca pod wpływem wieloletniego treningu gimnastycznego" (dr E. Piskorska)
  • Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka przy Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego - Porozumienie nr 1/2017 z dnia 06.02.2017 dotyczące współpracy w zakresie badań morfologiczno-strukturalnych oraz analizy genetyczno-molekularnej materiału biologicznego pochodzącego od uczestników badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej (dr hab. D. Olszewska-Słonina, prof. UMK, dr E. Piskorska, mgr A. Cwynar)pdfWybrane publikacje naukowe pracowników197.19 KBStudenckie Koło Naukowe

Przy Katedrze Patobiochemii i Chemii Kinicznej działa Studenckie Koło Naukowe - opiekun: dr n. med. Iga Hołyńska-Iwan