Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej
Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

dr hab. n. med.
Dorota Olszewska-Słonina, prof. UMK

Kierownik Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza
I piętro, pok. 1038

tel. 52 585-36-00


Sekretariat:

Krystyna Walczak
I piętro, pok. 1037
tel. 52 585-35-98

Katedra Patobiochemii i Chemii Klinicznej

W skład Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej wchodzi:Pracownicy:

 • dr hab. n. med. Dorota Olszewska-Słonina, prof. UMK
  tel. 52 585-36-00
  e-mail: dorolsze@cm.umk.pl
  pok. 1038

 • dr n. med. Iga Hołyńska-Iwan - adiunkt
  tel. 52 585-35-79, 52 585-35-97
  e-mail: igaholynska@cm.umk.pl 
  pok. 1040

 • dr n. med. Magdalena Lampka - starszy wykładowca
   tel. 52 585-35-97
  e-mail: lampka@cm.umk.pl
  pok. 1040

 • dr n. med. Elżbieta Piskorska - asystent
  tel. 52 585-60-88, 52 585-35-97, 52 585-35-79
  e-mail: piskorska_e@cm.umk.pl
  pok. 019B lub 1040

 • mgr Anna Cwynar - asystent
  tel. 52 585-35-97
  e-mail: anna.cwynar@cm.umk.pl 
  p. 1040

 • dr n. med. Piotr Kaczorowski - starszy specjalista naukowo-techniczny
  tel. 52 585-60-88, 52 585-35-79
  e-mail: kaczorowski@cm.umk.pl
  budynek dydaktyczny patomorfologii, pok. 019B
   
 • mgr inż. Monika Lutowska - specjalista naukowo-techniczny
  tel. 52 585-60-89, 52 585-35-79
  e-mail: stevesandt@cm.umk.pl
  budynek dydaktyczny patomorfologii, pok. 019B
   
 • mgr biotech. Agnieszka Chrustek - starszy technik

 • Anna Filarecka - pomoc laboratoryjna


Uczestnicy studiów doktoranckich:

Wydział Lekarski:

 • mgr Anna Cwynar
 • mgr Maria Krajewska
 • mgr Wojciech Pawłowicz

Wydział Farmaceutyczny:

 • mgr Bartosz Czerniak
 • mgr Paulina Panek

pdfDyżury dydaktyczne i administracyjne pracowników 164.07 KBDziałalność dydaktyczna

W Katedrze Patobiochemii i Chemii Klinicznej realizowane jest kształcenie w zakresie:Działalność naukowa

Zadania naukowe Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej polegają na prowadzeniu badań doświadczalnych w zakresie biochemicznych i molekularnych podstaw chorób i na wdrożeniu tych badań do diagnostyki medycznej.

 • Aktualna tematyka badawcza obejmuje:
  • Markery ryzyka sercowo-naczyniowego w diagnostyce w niedoczynności tarczycy.
  • Potencjalne biomarkery nowotworowe raka prostaty.
  • Badania na modelu biologicznym i w warunkach in vitro dotyczące oddziaływań farmakologicznych na aktywność transportową i ruchową nabłonka.
  • Wybrane parametry biochemiczne, równowaga oksydacyjno-antyoksydacyjna, aktywność enzymów lizosomalnych u osób z otyłością olbrzymią, boreliozą i łysieniem plackowatym.

 • Współpraca z innymi jednostkami
  • Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka - realizacja projektu badawczego pt."Potencjalne predyktory niepowodzeń chemioterapii i progresji raka jelita grubego" (dr E. Kopczyńska)
  • Zakład Radioterapii Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka - realizacja projektu "Wpływ radiochemioterapii na stężenie potencjalnych biomarkerów nowotworowych u chorych na nowotwory złośliwe o różnym umiejscowieniu narządowym" (dr E. Kopczyńska, dr hab. D. Olszewska-Słonina, mgr B. Czerniak)
  • Zakład Medycyny Regeneracyjnej – badania aktywności transportowej nabłonka pęcherza moczowego (dr hab. D. Olszewska-Słonina)
  • Katedra Biologii Medycznej – badania statusu oksydacyjno-antyoksydacyjnego w przebiegu różnych schorzeń (dr hab. D. Olszewska-Słonina)
  • Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii – realizacja projektu badawczego pt.: "Markery ryzyka sercowo-naczyniowego w diagnostyce w niedoczynności tarczycy" (dr M. Lampka)
  • Katedra i Zakład Bromatologii - Ocena wpływu substancji pochodzenia roślinnego na parametry elektrofizjologiczne tkanek nabłonkowych (dr I. Hołyńska-Iwan, dr hab. D. Olszewska-Słonina)
  • Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej - Ocena wpływu pestycydów na parametry elektrofizjologiczne skóry ludzkiej (dr I. Hołyńska-Iwan)pdfWybrane publikacje naukowe pracowników149.97 KBStudenckie Koło Naukowe

Przy Katedrze Patobiochemii i Chemii Kinicznej działa Studenckie Koło Naukowe - opiekun: dr n. med. Iga Hołyńska-Iwan