Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

dr hab. n. chem. inż.
Konrad Misiura, prof. UMK

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego
parter, pok. 22

tel. 52 585-36-63
fax 52 585-39-20


Sekretariat:

Katarzyna Marciniak
pok. 23
tel. 52 585-36-63

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Pracownicy:

 • dr hab. n. chem. inż. Konrad Misiura, prof. UMK - Kierownik tel. 52 585-35-22, e-mail: kmisiura@cm.umk.pl 

 • dr hab. n. farm. Krzysztof Z. Łączkowski - adiunkt
  tel. 52 585-39-35, e-mail: krzysztof.laczkowski@cm.umk.pl, pok. 21

 • dr n. techn. Olga Zavyalova - adiunkt
  tel. 52 585-39-01, e-mail: zavolg@cm.umk.pl, pok. 20 

 • dr n.  chem. Joanna Cytarska - asystent
  tel. 52 585-39-02, e-mail: cytar@cm.umk.pl, pok. 19

 • mgr inż. Katarzyna Piechowska - specjalista naukowo-techniczny
  tel. 52 585-39-06, e-mail: kpiechowska@cm.umk.pl  

Zdjęcie kadry: Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych od lewej: Katarzyna Marciniak, dr Olga Zavyalova, dr hab. Konrad Misiura, prof. UMK, dr Joanna Cytarska, dr Krzysztof Z. Łączkowski, mgr inż. Katarzyna Piechowska
od lewej: Katarzyna Marciniak, dr Olga Zavyalova, dr hab. Konrad Misiura, prof. UMK,
dr Joanna Cytarska, dr hab. Krzysztof Z. Łączkowski, mgr inż. Katarzyna Piechowska

Działalność dydaktyczna:

Działalność dydaktyczna: Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych realizuje swój program dydaktyczny na kierunkach: Farmacja, Kosmetologia I stopnia i Kosmetologia II stopnia.

Na kierunku Farmacja realizowane są przedmioty:

 1. Synteza i technologia środków leczniczych
 2. Nowe trendy w projektowaniu i syntezie leków
 3. Seminarium magisterskie

Na kierunku Kosmetologia I stopnia realizowane są przedmioty:

 1. Chemia kosmetyczna,
 2. Wprowadzenie do chemicznych surowców kosmetycznych.

Na kierunku Kosmetologia II stopnia realizowane są przedmioty:

 1. Surowce kosmetyczne otrzymywane syntetycznie
 2. Kosmeceutyki
 3. Seminarium magisterskie

W ramach Katedry działa Studenckie Koło Naukowe Chemii Medycznej oraz Studenckie Koło Naukowe Chemii Kosmetycznej.

Działalność naukowa:

 1. Badania nad syntezą i właściwościami związków o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej i przeciwdrobnoustrojowej.
 2. Badanie procesów chemicznych o znaczeniu kosmetologicznym.

Publikacje naukowe z ostatnich lat:

 1. Krzysztof Z. Łączkowski, Katarzyna Landowska, Anna Biernasiuk, Kinga Sałat, Anna Furgała, Tomasz Plech, Anna Malm, Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies of novel quinuclidinone derivatives as potential antimicrobial and anticonvulsant agents. Med. Chem. Res. 2017, 26, 2088-2104.

 2. Krzysztof Z. Łączkowski, Anna Biernasiuk, Angelika Baranowska-Łączkowska, Konrad Misiura, Anna Malm, Tomasz Plech, Agata Paneth, Synthesis, antibacterial activity, interaction with nucleobase and molecular docking studies of 4-formylbenzoic acid based thiazoles., Med. Chem. 2016, 12, 553-562.

 3. Krzysztof Z. Łączkowski, Katarzyna Motylewska, Angelika Baranowska-Łączkowska, Anna Biernasiuk, Konrad Misiura, Anna Malm, Berta Fernández, Synthesis, antimicrobial evaluation and theoretical prediction of NMR chemical shifts of thiazole and selenazole derivatives with high antifungal activity against Candida spp., J. Mol. Struct. 2016, 1108, 427-437.

 4. Krzysztof Z. Łączkowski, Marta Świtalska, Angelika Baranowska-Łączkowska, Tomasz Plech, Agata Paneth, Konrad Misiura, Joanna Wietrzyk, Barbara Czaplińska, Anna Mrozek-Wilczkiewicz, Katarzyna Malarz, Robert Musioł, Izabela Grela, Thiazole-based nitrogen mustards: design, synthesis, spectroscopic studies, DFT calculation, molecular docking, and antiproliferative activity against selected human cancer cell lines., J. Mol. Struct. 2016, 1119, 139-150.  

 5. Angelika Baranowska-Łączkowska, Krzysztof Z. Łączkowski, Christian Henriksen, Berta Fernández, Marta Kozak, Sylwia Zielińska, New basis set for the prediction of specific rotation in flexible biological molecules., RSC Adv. 2016, 6, 19897-19902.

 6. Krzysztof Z. Łączkowski, Kinga Sałat, Konrad Misiura, Adrian Podkowa, Natalia Malikowska, Synthesis and anticonvulsant activities of novel 2-(cyclopentylmethylene)-hydrazinyl-1,3-thiazoles in mouse models of seizures., J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016, 31, 1576-1582.

 7. Krzysztof Z. Łączkowski, Anna Biernasiuk, Angelika Baranowska-Łączkowska, Sylwia Zielińska, Kinga Sałat, Anna Furgała, Konrad Misiura, Anna Malm, Synthesis, antimicrobial and anticonvulsant screening of small library of tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl based thiazoles and selenazoles., J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016, 31, 24-39.

 8. Krzysztof Z. Łączkowski, Konrad Misiura, Anna Biernasiuk, Anna Malm, Izabela Grela:
  Synthesis and antimicrobial activities of novel 6-(1,3-thiazol-4-yl)-1,3-benzoxazol-2(3H)-one derivatives,
  Heterocycl. Commun. 2014, 20, 41-46.

 9. Krzysztof Z. Łączkowski, Konrad Misiura, Anna Biernasiuk, Anna Malm:
  Synthesis and antimicrobial activities of (4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-2(3H)-yl)thiazole derivatives.,
  Lett. Drug Des. Discov., 2014, 11, 960-967.

 10. Krzysztof Z. Łączkowski, Konrad Misiura, Anna Biernasiuk, Anna Malm, Agata Siwek, Tomasz Plech, Emilia Ciok-Pater, Krzysztof Skowron, Eugenia Gospodarek: Synthesis, in Vitro biological screening and molecular docking studies of novel camphor-based thiazoles,
  Med. Chem., 2014, 10, 600-608.

 11. Krzysztof Z. Łączkowski, Konrad Misiura, Marta Świtalska, Joanna Wietrzyk, Angelika Baranowska-Łączkowska, Berta Fernández, Agata Paneth, Tomasz Plech: Synthesis and in vitro antiproliferative activity of thiazole-based nitrogen mustards. The hydrogen bonding interaction between model systems and nucleobases, Anti-Cancer Agents Med. Chem., 2014, 14, 1271-1281.

 12. Zavyalova O., Truszkowski S., Shostenko A., Misiura K.: Radiation effect on nucleosides: 3. Radiolysis of cytidine.
  High Ener. Chem. 2013, 47, 144-145.

 13. Angelika Baranowska-Łączkowska, Krzysztof Z. Łączkowski: The ORP basis set designed for optical rotation calculation,
  J. Comput. Chem. 2013, 34, 2006-2013.

 14. Krzysztof Z. Łączkowski, Konrad Misiura, Anna Biernasiuk, Anna Malm, Agata Siwek, Tomasz Plech:
  Synthesis, antimicrobial activities and molecular docking studies of novel 6-hydroxybenzofuran-3(2H)-one based 2,4-disubstituted 1,3-thiazoles,
  Lett. Drug Des. Discov., 2013, 10, 798-807.

 15. Cytarska J., Misiura K., Filip-Psurska B., Wietrzyk J.: Acyloxymethyl esters of isophosphoramide mustard as new anticancer prodrugs.
  Acta Pol. Pharm. Drug Res., 2013, 70, 481-487.

 16. Zavyalova O., Truszkowski S., Shostenko A., Misiura K.: Radiation effect on nucleosides: 2. Radiolysis of thymidine.
  High Ener. Chem. 2011, 45, 444-445.

 17. Zavyalova O., Truszkowski S., Shostenko A.: Radiation effect on nucleosides: 1. Radiolysis of uridine.
  High Ener. Chem. 2010, 44, 446-448.