Katedra i Zakład Farmakognozji

dr n. farm.
Daniel Załuski

p.o. Kierownika Katedry i Zakładu

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny Patomorfologii: p. 207, 208
budynek diagnostyczny Patomorfologii: p. 55, 56, 17, 17a, 43, 44

tel. 52 585-36-89
tel. 52 585-38-29
tel./fax 52 585-38-07


Sekretariat:

lic. Anita Aleksandrowicz
pok. 55
tel. 52 585-38-07

Katedra i Zakład Farmakognozji

Pracownicy:Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakognozji, lipiec 2016 r., od lewej: dr Daniel Modnicki, dr Rafał Kuźniewski, dr Maciej Balcerek, Anita Aleksandrowicz, mgr Alina Rapacka-Gackowska

 • dr n. farm. Daniel Załuski - adiunkt, p.o. kierownika Katedry i Zakładu
  tel. 52 585-36-77
 • dr n. biol. Maciej Balcerek - starszy wykładowca
  tel. 52 585-38-29
 • dr n. farm. Daniel Modnicki - starszy wykładowca
  tel. 52 585-38-29
 • dr n. med. Rafał Kuźniewski - asystent
  tel. 52 585-38-28
 • mgr Alina Rapacka-Gackowska - st. specj. nauk.-techn.
  tel. 52 585-36-89
Działalność dydaktyczna:

 1. Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Farmakognozja dla studentów III roku kierunku Farmacja.
 2. Seminaria z przedmiotu Leki pochodzenia naturalnego dla studentów IV roku kierunku Farmacja.
 3. Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Wprowadzenie do naturalnych surowców kosmetycznych dla studentów II roku kierunku Kosmetologia (studia I stopnia)
 4. Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Naturalne surowce kosmetyczne dla studentów I roku kierunku Kosmetologia (studia II stopnia)
 5. Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Sensoryka i środki zapachowe dla studentów I roku kierunku Kosmetologia (studia II stopnia)
 6. Prace magisterskie realizowane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
 7. Zajęcia fakultatywne dla studentów kierunków Farmacja i Kosmetologia:IHAR mini
  • „Rośliny o właściwościach toksycznych”
  • „Roślinne składniki suplementów diety stosowanych w prewencji chorób cywilizacyjnych”
  • „Rośliny olejkowe jako źródło surowców stosowanych w kosmetyce”
  • „Naturalne antyoksydanty i barwniki roślinne stosowane w kosmetyce”
  • „Rośliny egzotyczne stosowane w profilaktyce zdrowotnej, lecznictwie i kosmetologii” (część praktyczna odbywa się w szklarniach Ogrodu botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy) GALERIA ZDJĘĆ >>
  • „Rośliny użytkowe”


 8. OD PAŹDZIERNIKA 2016 - zajęcia realizowane w ramach Studiów podyplomowych "Rośliny lecznicze - pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce"
  podyplomowe rosliny ulotkaprowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakognozji będą realizowali wykłady i ćwiczenia z przedmiotów:
  • Farmakognozja
  • Rośliny toksyczne
  • Rośliny lecznicze i przyprawowe innych stref klimatycznych
  • Technologia postaci leku roślinnego z elementami farmakologii
  • Zioła w kosmetyce
  • Ogrody roślin leczniczych.
  pdfINFORMATOR 218.2 KB
  Zapraszamy do udziału - informacje szczegółowe >>Popularyzacja:

ogrod BFNUdział w Medicaliach (2006-2015), Bydgoskim Festiwalu Nauki (2010-2016)   

GALERIA ZDJĘĆ 2015 >>


GALERIA ZDJĘĆ 2016 >>

 • „Uzależniające rośliny” - wykład
 • „Substancje uzależniające pochodzenia roślinnego” - wykład
 • „Rośliny psychopobudzające, halucynogenne, uzależniające” - wykład
 • „Jakie to zioło? - metody identyfikacji i standaryzacji roślinnych surowców leczniczych” - warsztaty
 • „Rośliny i roślinne surowce olejkowe stosowane w kosmetyce i perfumerii” - warsztaty
 • „Ogród roślin leczniczych i kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego CM UMK” – prezentacja ze spacerem

Zajęcia otwarte, Drzwi otwarte

ogrod 2015Ogród roślin leczniczych i kosmetycznych

Nadzór merytoryczny przy tworzeniu i utrzymaniu Ogrodu roślin leczniczych i kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dr M. Balcerek, wraz z dr I. Paszek z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej)
www.cm.umk.pl/ogrodDziałalność badawcza:

 1. Poszukiwania surowców roślinnych i związków naturalnych o spodziewanym działaniu biologicznym, głównie przeciwutleniającym, przeciwzapalnym, przeciwdrobnoustrojowym, immunomodulującym.
 2. Izolacja i identyfikacja związków czynnych z roślin należących do rodzin: Brassicaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Poaceae.Publikacje:

 1. Klimek B., Modnicki D.: Terpenoids and sterols from Nepeta cataria L. var. citriodora (Lamiaceae), Acta Polon. Pharm. 62, 231-235, 2005
 2. Modnicki D., Matławska I.: Karotenoidy jako składniki suplementów diety zalecanych palaczom tytoniu i osobom biernie narażonym na kontakt z dymem papierosowym, Przegl. Lek. 62, 1188-1189, 2005
 3. Balcerek M., Matławska I.: Prewencyjne znaczenie kurkuminy w nowotworach płuc, Preventive role of curcumin in lung cancer - Tytoń a zdrowie odwieczny problem – nowe wyzwania, Przegl. Lek. 62, 1180-1181, 2005
 4. Modnicki D., Klimek B.: Kocimiętka cytrynowa – składniki chemiczne i możliwości wykorzystania w fitoterapii, 11th International Congress of Polish Herbal Committee, in: Herba Polonica, 51, Supp. 1, 125-127, 2005
 5. Balcerek M., Matławska I.: Działanie przeciwzaplane i przeciwutleniające wybranych gatunków roślin. 11th International Congress of Polish Herbal Cmmittee, in: Herba polonica, Vol. 51, Supp.1, 198-200, 2005
 6. Modnicki D., Matławska I.: Triterpeny o charakterze kwasów jako składniki surowców roślinnych o wielokierunkowym działaniu biologicznym, 11th International Congress of Polish Herbal Committee, in: Herba Polonica, 51, supplement I, 147(8)-149, 2005
 7. Modnicki D., Matławska I.: Aktywność immunomodulująca kwasu rozmarynowego, w: „Naturalne i syntetyczne modulatory odpowiedzi immunologicznej i angiogenezy”, praca zbiorowa, red. Siwicki Andrzej K., Skopińska-Różewska E., SPW EDYCJA, Olsztyn, 2006, ISBN 83-88545-02-7 (978-83-88545-02-3), str. 71-74
 8. Balcerek M.: Działanie immunostymulujące wybranych gatunków roślin, w: „Naturalne i syntetyczne modulatory odpowiedzi immunologicznej i angiogenezy”, praca zbiorowa, red. Siwicki Andrzej K., Skopińska-Różewska E., SPW EDYCJA, Olsztyn, 2006, ISBN 83-88545-02-7 (978-83-88545-02-3), str. 11.
 9. Balcerek M., Matławska I.: Immunomodulujące właściwości mangiferyny. Naturalne i syntetyczne modulatory odpowiedzi immunologicznej i angiogenezy. Pod red. A. K. Siwickiego, E. Skopińskiej-Różewskiej. Olsztyn: SPW EDYCJA, 2006 s. 61-64.
 10. Modnicki D., Matławska I.: Synergizm składników wybranych roślin z syntetycznymi, imidazolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, Herba Polonica 52, 86-87, 2006
 11. Balcerek M., Matławska I..: Wpływ związków fenolowych na receptory GABA i interakcje z pochodnymi benzodiazepiny. - Herba Polonica, Vol. 52, No 3, 2006
 12. Modnicki D., Klimek B.: Flavonoids and phenolic acids of Nepeta cataria L. var. citriodora (Becker) Balb. (Lamiaceae), Acta Polon Pharm. 64, 247-252, 2007
 13. Balcerek M., Modnicki D.: Cząber ogrodowy – nowe właściwości w świetle aktualnych doniesień, PANACEA – Kwartalnik Centrum Fitoterapii w Gdańsku poświęcony upowszechnianiu osiągnięć ziołolecznictwa, Nr 2(19), 18-19, 2007
 14. Modnicki D.: Angelica sinensis (Oliv.) Diels (Apiaceae) jako roślinny surowiec immunomodulujący, w: „Endogenne i egzogenne modulatory odporności i angiogenezy”, praca zbiorowa, red. Skopińska-Różewska E., Siwicki Andrzej K., SPW EDYCJA, Olsztyn, 2007, ISBN 978-83-88545-14-6, str. 141-147
 15. Modnicki D.: Tytoń bakun (Nicotiana rustica L.) niedostrzegane zagrożenie?, Przegl. Lek. 64, 906-907, 2007
 16. Balcerek M.: Rośliny z rodziny Brassicaceae w chemoprewencji nowotworów płuc wywołanych paleniem tytoniu. - Przegl. Lek. T. 64, nr 10, s. 903-905, 2007
 17. Modnicki D., Matławska I.: Potencjalne źródła kwasu rozmarynowego, Herba Polonica 53, 163-164, 2007
 18. Balcerek M., Matławska I.: Gatunki z rodziny Poaceae wykazujące aktywność biologiczną. - Herba Polonica 2007, Vol. 53, nr 2, s. 159-160.
 19. Modnicki D., Matławska I.: Badania związków fenolowych w zielu Diplotaxis muralis, /S.12.P-8/, XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Katowice 25-28 września 2007, Streszczenia, tom I, str. 358-359, ISBN 978-83-88157-39-4 (całość), 978-83-88157-41-7 (tom I)
 20. Balcerek M., Płaczkowska M.: Badania związków fenolowych w wybranych gatunkach z rodziny Lamiaceae. Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje. Katowice, 25-28 IX 2007. Streszczenia T. 1. s. 359-360.
 21. Balcerek M., Modnicki D.: Estragon odkrywany na nowo, PANACEA – Kwartalnik Centrum Fitoterapii w Gdańsku poświęcony upowszechnianiu osiągnięć ziołolecznictwa, Nr 1(22), 9-11, 2008
 22. Modnicki D.: Flawonoidy jako inhibitory reduktazy aldozowej i ich znaczenie w zaćmie cukrzycowej, Probl Ter Monit., 19(4), 297-301, 2008
 23. Modnicki D.: Roślinne flawonoidy jako inhibitory reduktazy aldozowej o potencjalnym znaczeniu w profilaktyce uszkodzeń narządu wzroku w przebiegu cukrzycy typu II, Ogólnopolska Konferencja naukowa Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy w leczeniu chorób cywilizacyjnych", Międzyzdroje, 29-31.05.2008, str. 77-78
 24. Balcerek M.: Flawonoidy w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia. Ogólnopolska Konferencja Towarzystwa Terapii Monitorowanej. „Postępy w leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Międzyzdroje, 29-31.05.2008, str. 75-76.
 25. Modnicki D., Balcerek M.: Estimation of total polyphenols contents in Ocimum basilicum L., Origanum vulgare L. and Thymus vulgaris L. commercial samples, Herba Polonica 55, 35-42, 2009
 26. Modnicki D., Łabędzka J.: Oznaczanie ogólnej zawartości polifenoli w pędach jałowca pospolitego (Juniperus communis L., Cupressaceae) pozyskiwanych z różnych stanowisk na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w: XXXVIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych. Konferencja pt. "Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju". Poznań, 5-8 X 2009. Program i streszczenia. Poznań: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, 2009, s. 43.
 27. Modnicki D., Łabędzka J.: Estimation of the total phenolic compounds in juniper sprouts (Juniperus communis L., Cupressaceae) from different places at the kujawsko-pomorskie province, Herba Polonica 55(3), 127-132, 2009
 28. Balcerek M., Rąk I., Majtkowska G., Majtkowski W.: Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej oraz zawartości związków polifenolowych w wyciągach z wybranych gatunków traw (Poaceae). XXXVIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych. Konferencja pt. "Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju". Poznań, 5-8 X 2009. Program i streszczenia. Poznań: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, 2009 s. 71
 29. Balcerek M., Rąk I., Majtkowska G., Majtkowski. W.: Antioxidant activity and total phenolic compounds in extracts of selected grasses (Poaceae). - Herba Pol. 2009 Vol. 55 nr 3 s. 214-221
 30. Modnicki D.: Właściwości immunomodulujące trzech egzotycznych gatunków z rodzaju czyściec (Stachys L.): S. sieboldii, S. obtusicrena, S. riederi, w: „Współczesne Zagrożenia Zdrowotne”, praca zbiorowa, red. Skopińska-Różewska E., Siwicki Andrzej K., SPW EDYCJA, Olsztyn, 2009, ISBN 978-83-88545-39-9, str. 289-292
 31. Modnicki D.: Restrykcje wobec roślinnych składników preparatów kosmetycznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Pol J Cosmetol., 12(3), 168-175, 2009
 32. Wiese M., Urbańska M., Gackowska L., Kubiszewska I., Eljaszewicz A., Helmin-Basa A., Michałkiewicz J., Balcerek M. Otyłość jako stan zapalny. Współczesne zagrożenia zdrowotne. Pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s.c., 2009 s. 117-128.
 33. Balcerek M., Gackowska L. Właściwości immunomodulacyjne wybranych gatunków roślin z rodziny Solanaceae. Współczesne zagrożenia zdrowotne. Pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s. c., 2009 s. 221-229.
 34. Balcerek M.: Rośliny i substancje w nich zawarte odstraszające owady krwiopijne oraz łagodzące skutki ich ukąszeń. Współczesne trendy w kosmetologii. Materiały Konferencji Naukowej. Lublin, 25 września 2009. Red. M. Bernat. Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2009 s. 37-47.
 35. Modnicki D.: Kocimiętka cytrynowa jako olejkowy surowiec kosmetyczny, KOSMETOLOG zawód XXI wieku, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji naukowej, Nałęczów 10 czerwca 2008 roku, Red. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Lublin 2009, str. 97-101 (ISBN: 978-83-923376-6-9)
 36. Balcerek M., Wybrane gatunki roślin z rodziny Poaceae znajdujące zastosowanie w kosmetyce. W: Kosmetolog zawód XXI wieku. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Nałęczów, 10 VI 2008. Red. A. Kiełtyka-Dadasiewicz. Lublin: Wyż. Szk. Nauk Społ., 2009 s. 103-106.
 37. Modnicki D.: Właściwości immunomodulujące trzech egzotycznych gatunków z rodzaju czyściec (Stachys L.): S. sieboldii, S. obtusicrena, S. riederi, V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Wpływ ksenobiotyków i zagrożeń cywilizacyjnych na mechanizmy odporności i angiogenezy oraz możliwości zapobiegania, Jurata 2009, Program i Abstrakty, str. 41
 38. Modnicki D.: Kosmetyczne zastosowanie roślin z rodziny Brassicaceae, „Praktyczne aspekty pracy kosmetologa”, Materiały Konferencji Naukowej Nałęczów – Lublin, 19-20 maja 2009, str. 111-119, ISBN 978-83-923376-2-1
 39. Modnicki D.: Sterole roślinne i triterpeny – działanie na skórę i znaczenie w kosmetologii, Materiały Konferencji Naukowej, Lublin, 25 września 2009, str. 25-36, ISBN 978-83-923376-7-6
 40. Modnicki D., Łabędzka J.: Oznaczanie ogólnej zawartości polifenoli w pędach jałowca pospolitego (Juniperus communis L., Cupressaeae) pozyskiwanych z różnych stanowisk na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, XXXVIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych, Konferencja pt. „Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju”, Poznań, 5-8 października 2009, Program i streszczenia, str. 43
 41. Modnicki D.: Wątpliwa alternatywa – wybrane roślinne składniki „dopalaczy”, Przegl. Lek. 66 (10), 902, 2009
 42. Modnicki D.: Kapusta warzywna (Brassica oleracea L., Brassicaceae) i jej znaczenie w kosmetyce, Pol J Cosmetol., 13(3), 161-165, 2010
 43. Rapacka-Gackowska A., Modnicki D.: Rośliny lecznicze w rezerwacie "Zbocza Płutowskie" w: Ciepłolubne murawy w Polsce: stan zachowania i perspektywy ochrony. Pod red. H. Ratyńskiej i B. Waldon. Bydgoszcz: Wydaw. UKW, 2010 s. 158-170
 44. Modnicki D.: Aktywność przeciwdrobnoustrojowa i przeciwwirusowa wybranych roślin z rodzaju Nepeta L. (Lamiaceae) w: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s. c., 2010 s. 335-344
 45. Wiese M., Gackowska L., Słomka, A., Eljaszewicz A., Kubiszewska I., Urbańska M., Kaszewski M., Helmin-Basa A., Modnicki D., Michałkiewicz J: Zastosowanie kliniczne pałeczek kwasu mlekowego i ich działanie immunomodulacyjne, w: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s. c., 2010 s. 263-276
 46. Balcerek M.: Przeciwdrobnoustrojowe, immunomodulujące i przeciwnowotworowe działanie olejków eterycznych występujących w roślinach z rodziny Poaceae. w: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s.c., 2010 s. 345-360.
 47. Kubiszewska I., Gackowska L., Eljaszewicz A., Helmin-Basa A., Urbańska M., Wiese M., Balcerek M., Michałkiewicz J.: Aktywacja mechanizmów odpowiedzi immunologicznej w zakażeniu Helicobacter pylori. w: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s. c., 2010 s. 51-69.
 48. Balcerek M., Różańska A.: Wstępna analiza fitochemiczna oraz oznaczanie sumy związków fenolowych i właściwości przeciwutleniających wyciągów z pieprzycy gęstokwiatowej (Lepidium densiflorum schrad., Brassicaceae). w: XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 IX 2010. Streszczenia. [Gdańsk, 2010] s. 495.
 49. Modnicki D., Białecka J.: Analiza fitochemiczna nadziemnych części pyleńca pospolitego (Berteroa incana (L.) DC.), Brassicaceae. w: XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 IX 2010. Streszczenia. [Gdańsk, 2010] s. 451.
 50. Wielokierunkowa aktywność biologiczna trycyny i jej pochodnych w roślinach z rodziny Poaceae.
  Maciej Balcerek, w.: Wpływ czynników endogennych i egzogennych na układ odpornościowy. Praca zbiorowa pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s. c., 2012
 51. Plants from the Poaceae family as source of biological activity compounds.
  M. Balcerek. W: 2nd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Ed. A. Bogucka-Kocka, J. Kocki, I. Sowa. Lublin, 18-20 X 2012. Book of abstracts. [Lublin, 2012] s. 110.
 52. Oznaczanie zawartości związków fenolowych i właściwości przeciwutleniających w nadziemnych częściach wybranych gatunków traw zaliczanych do plemienia Andropogoneae.
  Maciej Balcerek, M. Grochowska, G. Majtkowska, W. Majtkowski. W: X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw". Red. M. Szczepaniak, B. Paszko. Kraków, 15-16 XI 2012. Materiały konferencji. Kraków: Instytut Botaniki PAN, 2012 s. 54.
 53. Essential oils and fragrances present in plants of the Poaceae family.
  Maciej Balcerek, Rafał Kuźniewski. W: 3rd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Eds. A. Bogucka-Kocka, G. Szymczak, J. Kocki, I. Sowa. Lublin: Lubelskie Tow. Wspierania Nauk Farm., PAN Oddz. w Lublinie, 2013 s. 76.
 54. Izoramnetyna i jej pochodne jako czynniki przeciwnowotworowe.
  Daniel Modnicki, Maciej Balcerek. W: Biologia medyczna - wybrane zagadnienia. Praca zbior. pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego, R. Zdanowskiego. Olsztyn: Edycja 2013 s. 137-145.
 55. Selected medicinal plants in the treatment of infectious diseases of the skin.
  Rafał Kuźniewski, D. Załuski, Maciej Balcerek. W: 3rd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Eds. A. Bogucka-Kocka, G. Szymczak, J. Kocki, I. Sowa. Lublin: Lubelskie Tow. Wspierania Nauk Farm., PAN Oddz. w Lublinie, 2013 s. 152.
 56. Trawy (Poaceae) jako źródło kwasów fenolowych - związków o wielokierunkowej aktywności biologicznej.
  Maciej Balcerek, Daniel Modnicki. W: Biologia medyczna - wybrane zagadnienia. Praca zbior. pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego, R. Zdanowskiego. Olsztyn: Edycja 2013 s. 15-27.
 57. Rośliny z rodziny Brassicaceae - wpływ na proces krzepnięcia krwi.
  Daniel Modnicki, Maciej Balcerek. w: Biologia medyczna - wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. A. K. Siwickiego, E. Skopińskiej-Różewskiej, R. Zdanowskiego. Olsztyn: EDYCJA, 2014 s. 363-370.
 58. Skład i właściwości biologiczne siewek pszenicy (Triticum aestivum L. - Poaceae).
  Maciej Balcerek, Daniel Modnicki. w: Biologia medyczna - wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. A. K. Siwickiego, E. Skopińskiej-Różewskiej, R. Zdanowskiego. Olsztyn: EDYCJA, 2014 s. 355-362.
 59. Dorota Gawenda-Kempczyńska, Maciej Balcerek.
  Porównanie zawartości związków fenolowych w gatunkach z rodzaju Euphrasia (świetlik) wykorzystywanych jako źródło surowca leczniczego.,
  Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". 30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bydgoszcz, 10-12 IX 2014.
 60. Agata Klockiewicz, Maciej Balcerek, G. Majtkowska, W. Majtkowski,
  Analiza fitochemiczna organów podziemnych wybranych gatunków z rodzaju perz (Elymus – poaceae) pochodzących z kolekcji OB IHAR w Bydgoszczy,
  Ogólnopolska Konferencja "Różnorodność biologiczna Polski a Światowy Strategiczny Plan dla Bioróżnorodności 2011-2020 - nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów" w ramach XLIII Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych z okazji Jubileuszu 40-lecia utworzenia Ogrodu Botanicznego PAN. Warszawa-Powsin, 30 VI-4 VII 2014.
 61. Rafał Kuźniewski, E. Krzyżyńska-Malinowska, Maciej Balcerek, Daniel Modnicki, D. Załuski.
  Naturalne surowce w terapii i profilaktyce łuszczycy.,: Zesz. Nauk. ALMAMER, 2014, nr 2, s. 43-54.
 62. Dorota Gawenda-Kempczyńska, Maciej Balcerek.
  Flavonoid content in aerial parts of eyebright Euphrasia rostkoviana from different localities., 4th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Book of abstracts. 2015, s. 109. Konferencja/zjazd: Lublin, 2015.09.20
 63. R. Lamparski, Maciej Balcerek, Daniel Modnicki, K. Kotwica, M. Wawrzyniak.
  The effect of pro-ecological procedures and insect foraging on the total content of phenol compounds in winter wheat., Acta Biol. Hung., 2015: Vol. 66, nr 2, s. 169-178.