Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Katedra i Zakład Chemii Organicznej

prof. dr hab. n. farm.
Bożena Modzelewska-Banachiewicz

p.o. Kierownika Katedry i Zakładu

ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego
p. 4, 5, 24-29, 31

tel. 52 585-39-03
tel. 52 585-39-04
tel. 52 585-39-05


Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Pracownicy:

 • prof. dr hab. n. farm. Bożena Modzelewska-Banachiewicz - p.o. kierownika
  pok. 24, tel. 52-585-39-03
  e-mail: modzel@cm.umk.pl

 • dr hab. n. farm. Alicja Nowaczyk - adiunkt
  pok. 25, tel. 52-585-39-04
  e-mail: alicja@cm.umk.pl

 • dr n. chem. Tomasz Kosmalski - asystent
  pok. 4 
  e-mail: tkosm@cm.umk.pl

 • dr n. med. Renata Studzińska - asystent
  pok. 31, tel. 52-585-39-36
  e-mail: rstud@cm.umk.pl

 • mgr farm. Łukasz Fijałkowski - asystent
  pok. 25, tel. 52-585-39-04
  e-mail: l.fijalkowski@cm.umk.pl

 • dr n. farm. Renata Paprocka - asystent
  pok. 26, tel. 52-585-39-05
  e-mail: renata.bursa@cm.umk.pl

 • mgr inż. Małgorzata Redka - starszy specjalista nauk.-techn.
  pok. 29, tel. 52-585-39-06
  e-mail: mredka@cm.umk.pl

 • Robert Pluskota - technikDziałalność dydaktyczna:

Katedra i Zakład Chemii Organicznej prowadzi zajęcia dla studentów II roku kierunku Farmacja przez dwa semestry. Wykłady i seminaria z zakresu chemii organicznej ukierunkowane są na związki biologicznie czynne. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują podstawowe metody syntezy i identyfikacji związków organicznych. Prowadzone są również zajęcia fakultatywne, których tematem są zagadnienia związane z nomenklaturą, podstawami stereochemii oraz spektroskopowymi i chromatograficznymi metodami identyfikacji i separacji związków organicznych.

 1. docTEMATY WYKŁADÓW57.00 KB

 2. docZAGADNIENIA SEMINARYJNE39.5 KB

 3. ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
  1. pdfREGULAMIN BHP192.46 KB
  2. docZAGADNIENIA KOLOKWIALNE26.00 KB
  3. pdfPLAN ĆWICZEŃ - SEMESTR ZIMOWY247.12 KB
   preparaty:
  4. pdfPLAN ĆWICZEŃ - SEMESTR LETNI418.48 KB
   preparaty:
  LITERATURA PODSTAWOWA:
  1. John McMurry „Chemia organiczna tom I-V”, PWN, Warszawa 2005
  2. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd „Chemia organiczna tom I-II”, PWN, Warszawa 2009
  3. Przemysław Mastalerz „Chemia organiczna”, WCh, Wrocław 2002
  4. Gotfryd Kupryszewski, Maria Sobocińska, Rita Walczyna „Podstawy preparatyki organicznej związków chemicznych”, WG, Gdańsk 1998
  5. Artur I. Vogel „Preparatyka organiczna”, WNT, Warszawa 2006
  6. Praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego „Laboratorium chemii organicznej; techniki pracy i przepisy BHP”, WNT, Warszawa 2008
  7. H. Hart, L.E. Craine, D. Hart „Chemia organiczna, krótki kurs”, PZWL, Warszawa 2006

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
  1. Andrzej Zwierzak „Zwięzły kurs chemii organicznej tom I-II”, WPŁ, Łódź 2007
  2. Mirosław Dziankowski „Pracownia preparatyki organicznej”, WSiP, Warszawa 1994
  3. J. Bojarski "Chemia Organiczna" Kraków 2003, Wyd. UJ.  Działalność naukowa:

  Tematyką badawczą Katedry jest synteza nienotowanych w piśmiennictwie nowych pochodnych liniowych – hydrazonów i układów heterocyklicznych oraz określenie ich właściwości chemicznych i biologicznych. Głównymi związkami otrzymywanymi w Zakładzie są pochodne układu 1,2,4-triazolu, który wchodzi w skład wielu związków farmakologicznie czynnych. Dla otrzymywanych związków, w ramach współpracy prowadzone są badania aktywności biologicznej. Na imienne zaproszenie próbki wysyłane są do Instytutów Farmaceutycznych zainteresowanych współpracą.
  Przedmiotem badań Katedry są również metody otrzymywania nowych związków z podstawą pirydazynową. Benzopirydazyna (ftalazyna) poddawana jest kolejnym reakcjom przekształcenia prowadzącym do syntezy dodatkowego pierścienia pięcio- lub sześcioczłonowego. Badana jest podatność na substytucję nukleofilową chlorowców znajdujących się w różnych pozycjach tych układów, jak również możliwość przeprowadzenia reakcji VNS (zastępcza substytucja nuleofilowa atomu wodoru).
  Treścią badań jest także przegląd i analiza teoretyczna związków chemicznych celem określenia zależności struktura – aktywność biologiczna.

  Publikacje z ostatnich lat:

  2016
  1. R. Studzińska, R. Kołodziejska, M. Redka, B. Modzelewska-Banachiewicz, B. Augustyńska
   „Lipophilicity study of thiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives as potential bioactive agents”
   J. Braz. Chem. Soc., 2016, Vol. 27, nr 9, s. 1587-1593, IF – 1,096

  2. R. Kołodziejska, R. Studzińska
   „Reverse stereoselectivity in the lipase-catalysed hydrolysis of diacetylated pyrimidine acyclonucleosides”,
   ChemCatChem, 2016, IF – 4,724, Punktacja MNiSW: 35.000

  3. R. Kołodziejska, M. Kwit, R. Studzińska, M. Jelecki
   „Enantio- and diastereoselective acylation of prochiral hydroxyl group of pyrimidine acyclonucleosides”,
   J. Mol. Catal. B: Enzym., 2016, Vol. 133, s. 98-106, IF – 2,189, Punktacja MNiSW: 25.000

  4. R. Studzińska, R. Kołodziejska, T. Kosmalski, B. Modzelewska-Banachiewicz
   „Regioselective bromination of 2-idomethyl-2,3-dihydrothiazolo[3,2-α]pyrimidin-5-one”,
   Heterocycles, 2016, Vol. 92, nr 12, s. 2271-2277, IF – 1,107

  5. R. Bujak, R. Gadzała-Kopciuch, A. Nowaczyk, J. Raczak-Gutknecht, M. Kordalewska, W. Struck-Lewicka, M. Waszczuk-Jankowska, E. Tomczak, M. Kaliszan, B. Buszewski, M.J. Markuszewski
   „New sorbent materials for selective extraction of cocaine andbenzoylecgonine from human urine samples.”,
   J. Pharmaceut. Biomed. Anal., 2016, Vol. 120, s. 397-401, IF – 3,169, Punktacja MNiSW: 35.000

  6. R. Bujak, R. Gadzała-Kopciuch, A. Nowaczyk, J. Raczak-Gutknecht, M. Kordalewska, W. Struck-Lewicka, M.J. Markuszewski, B. Buszewski
   „Selective determination of cocaine and its metabolite benzoylecgonine in environmental samples by newly developed sorbent materiale”,
   Talanta, 2016, Vol. 146, s. 401-409, IF – 4,035, Punktacja MNiSW: 40.000

  2015
  1. R. Studzińska, A. Karczmarska-Wódzka, A. Kozakiewicz, R. Kołodziejska, R. Paprocka, M. Wróblewski, B. Augustyńska, B. Modzelewska-Banachiewicz
   „2-Allylaminothiazole and 2-allylaminodihydrothiazole derivatives : synthesis, characterization, and evaluation of bioactivity.”,
   Monatsh. Chem., 2015, Vol. 146, s. 1673-1679, IF – 1,131, Punktacja MNiSW: 25.000

  2. R. Kołodziejska, M. Wróblewski, R. Studzińska, A. Karczmarska-Wódzka, I. Grela, B. Augustyńska, B. Modzelewska-Banachiewicz
   „Aureobasidium pullulans as a key for the preparation of optical purity (R)-2-(anthracen-9-yl)-2-methoxyacetic acid - the chiral auxiliary reagent in determination of absolute configuration.”,
   J.Mol. Catal.B:Enzym, 2015, Vol. 121, s. 28-31, IF – 2,189, Punktacja MNiSW: 25.000

  3. R. Paprocka, M. Wiese, A. Eljaszewicz, A. Helmin-Basa, A. Gzella, B. Modzelewska-Banachiewicz, J. Michałkiewicz
   „Synthesis and anti-inflammatory activity of new 1,2,4-triazole”,
   Bioorgan. Med. Chem. Lett., 2015, Vol. 25, s. 2664-2667, IF – 2,486, Punktacja MNiSW: 25.000

  4. R. Paprocka, B. Modzelewska-Banachiewicz
   „Determination of lipophilicity parameters of new derivatives of N3-substituted amidrazones by reversed phase thin layer chromatography.”,
   Acta Pol. Pharm., 2015, Vol. 72, nr 6, s. 1125-1131, SN: 0001-6837, IF – 0,877, Punktacja MNiSW: 15.000

  5. Ł. Pałkowski, J. Błaszczyński, A. Skrzypczak, J. Błaszczak, A. Nowaczyk, J. Wróblewska, S. Kożuszko, E. Gospodarek, R. Słowiński, J. Krysiński
   „Prediction of antifungal activity of gemini imidazolium compounds”,
   BioMed Res. Int., 2015, Vol. 2015, s. 1-8, IF – 2,134, Punktacja MNiSW: 20.000

  6. K. Kadac, A. Nowaczyk, J. Nowaczyk
   „Synthesis and characterization of new copolymer of pyrrole and 3,4-ethylenedioxythiophene synthesized by electrochemical route.”,
   Synthetic Met. 2015, Vol. 206, s. 145-153, IF – 2,299, Punktacja MNiSW: 30.000

  7. Sz. Bocian, A. Nowaczyk, B. Buszewski
   „Synthesis and characterization of ester-bonded stationary phases for liquid chromatography.”,
   Talanta, 2015 : Vol. 131, s. 684-682, IF – 4,035 Punktacja MNiSW: 40.000

  8. A. Jakubowska, Ł. Fijałkowski, A. Nowaczyk, G. Żuchowski, K. Kulig
   „A molecular modelling explanation of the unexpected stereochemistry observed in the alkylation of oxazinone-derived glycine equivalents using 4-chloromethyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide.”,
   Tetrahedron-Asymmetry, 2015, Vol. 26, nr 24, s. 1408-1415, IF – 2,108, Punktacja MNiSW: 25.000

  9. T. Kosmalski, J. Kutowska, A. K. Gzella, A. Nowakowska
   „New heterocyclic oxime ethers of 1-(benzofuran-2-yl)ethan-1-one and their antimicrobial activity”,
   Acta Pol. Pharm., 2015, Vol. 72, nr 2, s. 289-295, IF – 0,877, Punktacja MNiSW: 15.000

  2014
  1. R. Paprocka, B. Modzelewska-Banachiewicz, A.K. Gzella
   ”2-{[5-(Pyridin-4-yl)-4-p-tolyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methyl}acrylic acid hemihydrate”,
   Acta Cryst. Sect. E, 2014 : Vol. 70, s. o95-o96

  2. A. Nowaczyk, M. Kowiel , A. Gzella, Ł. Fijałkowski, V. Horishny, R. Lesyk
   „Conformational space and vibrational spectra of 2-[(2,4-dimethoxyphenyl)amino]-1,3-thiazolidin-4-one”,
   J. Mol. Model., 2014, Vol. 20, nr 8, s. 2366, 1-9, IF – 1,736, Punktacja MNiSW: 25.000