Katedra i Zakład Biofarmacji
Katedra i Zakład Biofarmacji

prof. dr hab. n. farm.
Adam Buciński

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego
I piętro, pokój 124

tel. 52 585-39-00
fax 52 585-38-04


Sekretariat:

mgr inż. Beata Kochanek
tel. 52 585-39-00

Katedra i Zakład Biofarmacji

Strona własna jednostki: http://www.biofarmacja.cm.umk.pl

Pracownicy:

 

Działalność dydaktyczna:

 • wykłady i ćwiczenia z farmakokinetyki (III rok studiów; kierunek farmacja)
 • wykłady i ćwiczenia z biofarmacji (V rok studiów; kierunek farmacja),
 • wykłady i ćwiczenia z biofarmacji (III rok studiów, kierunek kosmetologia),
 • seminarium magisterskie i pracownia magisterska (V rok; kierunek farmacja).Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 • ilościowe zależności struktura-retencja (QSRR),
 • ilościowe zależności struktura-aktywność (QSAR),
 • analiza fitochemiczna,
 • dostępność biologiczna i dostępność farmaceutyczna,
 • chemometria, sztuczne sieci neuronowe,
 • czynniki wpływające na jakość nasienia.


Katedra dysponuje specjalistyczną aparaturą, w tym:

 • automatycznym aparatem do pomiaru szybkości uwalniania substancji leczniczej z leku
 • wysokosprawnym chromatografem cieczowym HPLC z detektorami: UV-VIS, ED, RF, MS
 • spektrofotometrem UV-VIS.

 

Aparat do pomiaru szybkości uwalniania substancji leczniczej z leku 
Aparat do pomiaru szybkości uwalniania substancji leczniczej z leku

Zestaw HPLC  
Zestaw HPLC

Laboratorium chromatograficzne 
Laboratorium chromatograficzneWybrane publikacje naukowe z ostatnich lat:

 1. Romaszko E. , Marzec-Wróblewska U. , Badura A., Buciński A. Does consumption of red grapefruit juice alter naringenin concentrations in milk produced by breastfeeding mothers? PLoS ONE 2017: Vol. 12, nr 10, s. e0185954, 1-10.
 2. Jesionek A., Kokotkiewicz A., Włodarska P., Zabiegała B., Buciński a., Luczkiewicz M. Bioreactor shoot cultures of Rhododendron tomentosum (Ledum palustre) for a large-scale production of bioactive volatile compounds. Plant Cell Tiss. Organ Cult. 2017
 3. Romaszko J., Kuchta R., Opalach C., Bertrand-Bucińska A., Romaszko A.M., Giergielewicz-Januszko B., Buciński A. Socioeconomic characteristics, health risk factors and alcohol consumption among the homeless in North-Eastern part of Poland. Central Eur. J. Public Health 2017 : Vol. 25, nr 1, s. 29-34.
 4. Szopa A., Kokotkiewicz A., Kubica P., Banaszczak P., Wojtanowska-Krośniak A., Krośniak M., Marzec-Wróblewska U., Badura A., Zagrodzki P., Buciński A., Luczkiewicz M., Ekiert H. Comparative analysis of different groups of phenolic compounds in fruit and leaf extracts of Aronia sp.: A. melanocarpa, A. arbutifolia, and A. xprunifolia and their antioxidant activities. Eur. Food Res. Technol. 2017
 5. Jesionek A., Kokotkiewicz A., Włodarska P., Filipowicz N., Bogdan A., Ochocka R., Szreniawa-Sztajnert A., Zabiegała B., Buciński A., Łuczkiewicz M. In vitro propagation of Rhododendron tomentosum - an endangered essential oil bearing plant from peatland.Acta Biol. Cracov. Ser. Botanica 2016 : Vol. 58, nr 2, s. 29-43.
 6. Opalach C., Romaszko J., Jaracz Marcin, Kuchta R., Borkowska A., Buciński A. Coping style s and alcohol dependence among homeless people. PLoS ONE 2016 : Vol. 11, nr 9, e162381, s. [1-14]
 7. Romaszko J., Siemaszko A., Bodzioch M., Buciński A., Doboszyńska A. Active case finding among homeless people as a means of reducing the incidence of pulmonary tuberculosis in general population. Adv. Exp. Med. Biol. 2016 : Vol. 911, s. 67-76.
 8. Szopa A., Kokotkiewicz A., Marzec-Wróblewska U., Buciński A., Łuczkiewicz M., Ekiert H. Accumulation of dibenzocyclooctadiene lignans in agar cultures and in stationary and agitated liquid cultures of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2016: Vol. 100: 3965-3977
 9. Stasiak J., Koba M., Bączek T., Buciński A. Chemometric analysis of some biologically active groups of drugs on the basis chromatographic and molecular modeling data. Med. Chem. 2015 : Vol. 11, nr 5, s. 432-452.
 10. Marzec-Wróblewska U., Kamiński P., Łakota P., Szymański M., Wasilow K., Ludwikowski G., Kuligowska-Prusińska M., Odrowąż-Sypniewska G., Stuczyński T., Woźniak A. The employment of IVF techniques for establishment of sodium, copper and selenium impact upon human sperm quality. - Reprod. Fertil. Dev. 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.1071/RD15041
 11. Marzec-Wróblewska U., Kamiński P., Łakota P., Ludwikowski G., Szymański M., Wasilow K., Stuczyński T., Buciński A., Jerzak L. Determination of rare earth elements in Human sperm and association with semen quality. - Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2015 Vol. 69 nr 2 s. 191-201. DOI 10.1007/s00244-015-0143-x
 12. Kaczmarek M., Buciński Adam, Marszałł Michał P., Badura Anna, Kaliszan R.: Thermodynamic and QSRR modeling of HPLC retention on modern stationary phases. J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol. 2015 Vol. 38 s. 62-67.
 13. Łuczkiewicz M., Jesionek A., Kokotkiewicz A., Migas P., Mardarowicz M., Szreniawa-Sztajnert A., Zabiegała B., Buciński A[dam]: Production of essential oils from in vitro cultures of Caryopteris species and comparison of their concentrations with in vivo plants. - Acta Physiol. Plant. 2015 Vol. 37 s. 58, 1-11. DOI: 10.1007/s11738-015-1804-0
 14. Błaszczak W., Buciński Adam, Górecki A.R.: In vitro release of theophylline from starch-based matrices prepared via high hydrostatic pressure treatment and autoclaving. Carbohyd. Polym. 2015 Vol. 117 s. 25-33.
 15. Jaracz M., Paciorek P., Buciński A, Borkowska A. Affective temperament and executive functions in emergency medicine professionals. J. Affect. Disord. 2014 Vol. 168 s. 192-196.
 16. Goryński K., Safian I., Grądzki W., Marszałł M.P., Krysiński J., Goryński S, Bitner A., Romaszko J., Buciński A. Artificial neural networks approach to early lung cancer detection. Central Eur. J. Med. 2014 Vol. 9 nr 5 s. 632-641
 17. Kokotkiewicz A., Buciński A., Łuczkiewicz M. Xanthone, benzophenone and bioflavonoid accumulation in Cyclopia genistoides (L.) Vent. (honeybush) shoot cultures grown on membrane rafts and in a temporary immersion system.- Plant Cell Tiss. Organ Cult. 2014, DOI: 10.1007/s11240-014-0586-1.
 18. Kokotkiewicz A., Buciński A, Łuczkiewicz M. Light and temperature conditions affect bioflavonoid accumulation in callus cultures of Cyclopia subternata Vogel (honeybush). - Plant Cell Tiss. Organ Cult. 2014 DOI: 10.1007/s11240-014-0502-8
 19. Buciński A., Kaliszan R. Właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych o znaczeniu biofarmaceutycznym: rozpuszczalność, lipofilność i współczynnik dyfuzji. W: Biofarmacja. Red. M. Sznitowska, R. Kaliszan. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2014 s. 33-61.
 20. Słomka A., Korbal P., Piekuś N., Żekanowska E. The use of cluster and principal component analysis in the estimation of iron status in term newborns. J. Matern.-Fetal Neonatal Med. 2013 Vol. 26 nr 5 s. 482-486.
 21. Szwed K., Pawliszak W., Anisimowicz L., Buciński A., Borkowska A. Short-term outcome of attention and executive functions from aorta no-touch and traditional off-pump coronary artery bypass surgery. World J. Biol. Psych. 2013 DOI: 10.3109/15622975.2013.824611
 22. Goryński K., Bojko B., Nowaczyk Alicja, Buciński A., Pawliszyn J., Kaliszan R. Quantitative structure-retention relationships models for prediction of high performance liquid chromatography retention time of small molecules: Endogenous metabolites and baned compounds. Anal. Chim. Acta 2013 Vol. 797 s. 13-19.
 23. Kokotkiewicz A., Łuczkiewicz M., Kowalski W., Badura A., Piekuś N., Buciński A. Isoflavone production in Cyclopia subternata Vogel (honeybush) suspension cultures grown in shake flasks and stirred-tank bioreactor. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2013 Vol. 97 s. 8467-8477.
 24. Marszałł M. P., Proszowska A., Buciński A., Kaliszan R. Affinity chromatography method for determination of binding of drugs to melanin and evaluation of side effect potential of antipsychotic agents. Curr. Pharm. Anal. 2013 Vol. 9 nr 2 s. 131-138.
 25. Kokotkiewicz A., Łuczkiewicz M., Pawłowska J., Łuczkiewicz P., Sowiński P., Witkowski J., Bryl E., Buciński A. Isolation of xanthone and benzophenone derivatives from Cyclopia genistoides (L.) Vent. (honeybush) and their pro-apoptotic activity on synoviocytes from patients with rheumatoid arthritis. Fitoterapia 2013 Vol. 90 s. 199-208.
 26. Romaszko J., Buciński A., Kuchta R., Bednarski K., Zakrzewska M.: The incidence of pulmonary tuberculosis among homeless in north-eastern Poland. Central Eur. J. Med. 2013 Vol. 8 nr 2 s. 283-285.
 27. Romaszko J., Czerwionka-Szaflarska M., Piekuś N., Skajewska B., Sielużycka A., Romaszko E., Kwiatkowski A., Gawryjołek J., Buciński A. Tytuł oryginału: An assessment of the duration of breastfeeding in north-eastern Poland. Central Eur. J. Med. 2013 Vol. 8 nr 1 s. 75-79.
 28. Wnuk M., Marszałł M.P., Zapęcka A., Nowaczyk A., Krysiński J., Romaszko J., Kawczak P., Bączek T., Buciński A. Prediction of antimicrobial activity of imidazole derivatives by artificial neural networks. Central Eur. J. Med. 2013 Vol. 8 nr 1 s. 1-15.
 29. Marszałł M. P., Krysiński J., Sroka W. D., Nyczak Z., Stefanowicz M., Waśniewski T., Romaszko J., Buciński A. ANN as a prognostic tool after treatment of non-seminoma testicular cancer- Central Eur. J. Med. 2012 Vol. 7 nr 5 s. 672-679.
 30. Piekuś N. Analiza zanieczyszczeń preparatów zawierających ibuprofen z wykorzystaniem HPLC, spektroskopii IR i metod chemometrycznych. Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV. Red. nauk. J. Jakubowski, J. Wątroba. Kraków: Wydaw. StatSoft Polska, 2012 s. 37-48.
 31. Flegr J., Guenter W., Bieliński M., Deptuła A., Zalas-Więcek P., Piskunowicz M., Szwed K., Buciński A., Gospodarek E., Borkowska A.. Toxoplasma gondii infection affects cognitive function - corrigendum. Folia Parasitol. 2012 Vol. 59 nr 4 s. 253-254.
 32. Guenter W., Bieliński M., Deptuła A., Zalas-Więcek P., Piskunowicz M.,Szwed K., Buciński A., Gospodarek E., Borkowska A. Does Toxoplasma gondii infection affect cognitive function? A case control study. Folia Parasitol. 2012 Vol. 59 nr 2 s. 93-98.
 33. Kokotkiewicz A., Luczkiewicz M., Sowiński P., Glod D., Goryński K., Buciński A. Isolation and structure elucidation of phenolic compounds from Cyclopia subternata Vogel (honeybush) intact plant and in vitro cultures.- Food Chem. 2012 Vol. 133 s. 1373-1382.
 34. Kokotkiewicz A., Luczkiewicz M., Hering A., Ochocka R., Goryński K., Buciński A., Sowiński P. Micropropagation of Cyclopia genistoides, an endemic South African plant of economic importance. Z. Naturforsch. C 2012 Vol. 67 s. 65-76.
 35. Koba M. Marszałł M. Sroka W. M. Tarczykowska, Buciński A. Application of HPTLC and LC-MS methods for determination of topiramate in pharmaceutical formulations. ło: - Curr. Pharm. Anal. 2012 Vol. 8 nr 1 s. 44-48.
 36. Perisic-Janjic N., Kaliszan R., Wiczling P., Milosevic N., Uscumlic G., Banjac N. Reversed-phase TLC and HPLC retention data in correlation studies with in silico molecular descriptors and druglikeness properties of newly synthesized anticonvulsant succinimide derivatives. Mol. Pharmaceut. 2011 Vol. 8 s. 555-563.
 37. Perisic-Janjic N., Kaliszan R., Wiczling P., Milosevic N., Uscumlic G., Banjac N. Reversed-phase TLC and HPLC retention data in correlation studies with in silico molecular descriptors and druglikeness properties of newly synthesized anticonvulsant succinimide derivatives. Mol. Pharmaceut. 2011 Vol. 8 s. 555-563.
 38. Bojarowicz H., Marszałł M. P., Wnuk M., Goryński K., Buciński A. Determination of rutin in plant extracts and emulsions by HPLC-MS. Anal. Lett. 2011 Vol. 44 s. 1728-1737.
 39. Marszałł M. P., Buciński A., Kruszewski S., Ziomkowska B. A new approach to determine camptothecin and its analogues affinity to human serum albumin. J. Pharmaceut. Sci. 2011 Vol. 100 nr 3 s. 1142-1146.
 40. Kaliszan R., Markuszewski M. J. Quantitative structure-retention relationships in studies of monolithic materials. Monolithic silicas in separation science: concepts, syntheses, characterization, modeling and applications. Weinheim: WILEY-VCH, 2011 s. 159-171.
 41. Marszałł M. P., Buciński A., Goryński K., Proszowska A., Kaliszan R.: Magnetic beads method for determination of binding of drugs to melanin. J. Chromatogr. A 2011 Vol. 1218 s. 229-236.
 42. Buciński A., Marszałł M.P., Krysiński J., Lemieszek A., Załuski J. Contribution of artificial intelligence to the knowledge of prognostic factors in Hodgkin's lyphoma. Eur. J. Cancer Prev. 2010 Vol. 19 nr 4 s. 308-312.
 43. Bodzioch K, Durand A., Kaliszan R., Bączek T., Vander Heyden T. Advanced QSRR modeling of peptides behavior in RPLC. Talanta 2010 Vol. 81 s. 1711-1718.
 44. Marszałł M.P, Buciński A. A protein-coated magnetic beads as a tool for the rapid drug-protein binding study. J. Pharmaceut. Biomed. Anal. 2010 Vol. 52 s. 420-424.
 45. Molikova M., Markuszewski M.J., Kaliszan R., Jandera R. Chromatographic behaviour of ionic liquid cations in view of quantitative structure-retention relationship. J. Chromatogr. A 2010 Vol. 1217 s. 1305-1312.
 46. Borkowska A, Rybakowski J.K., Dróżdż W., Bieliński M., Kosmowska M., Rajewska-Rager A., Buciński A., Akiskal K.K., Akiskal H.S. Polish validation of the TEMPS-A: the profile of affective temperaments in a college student population. J. Affect. Disord. 2010 Vol. 123 nr 1-3 s. 36-41
 47. Koba M., Bączek T., Macur K., Bober L., Frąckowiak T., Buciński A., Rystok-Grabska D., Stasiak J., Koba K. Factor analysis of microbiological activity data and structural parameters of antibacterial quinolones, J. Mol. Model 2010 Vol. 16 s. 327-335.
 48. Buciński A., Romaszko J, Targoński R., Cichowski L., Romaszko E., Zakrzewski A., Wnuk M. Evaluation of selected lipid parameters and blood pressure in ethnically-homogenous population of middle-aged persons, depending on gender, age and body mass. Central Eur. J. Med. 2010 Vol. 5 nr 4 s. 486-494.
 49. Szymańska E., Markuszewski M. J., Heyden Y.V., Kaliszan R. Efficient recovery of electrophoretic profiles of nucleoside metabolites from urine samples by multivariate curve resolution. Electrophoresis 2009 Vol. 30 s. 3573-3581.
 50. Bączek T, Kaliszan R. Predictions of peptides' retention times in reversed-phase liquid chromatography as a new supportive tool to improve protein identification in proteomics. Proteomics 2009 Vol. 9 s. 835-847.
 51. Grzymała-Busse J.W., Mroczek T., Paja W., Buciński A., A preliminary attempt to validation of Glasgow Outcome Scale for describing severe brain damages. Human-computer systems interaction: backgrounds and applications. Eds. Z. S. Hippe, J. L. Kulikowski. Berlin: Springer, 2009 s. 173-182.
 52. Kokotkiewicz A., Wnuk M., Buciński A., Łuczkiewicz M. 2009. In vitro cultures of Cyclopia plants (Honeybush) as a source of bioactive xanthones and flavanones, Z. Naturforsch. C Vol. 64 nr 1-2 s. 533-540.
 53. Buciński A., Wnuk M., Goryński K., Giza A., Kochańczyk J., Nowaczyk A., Bączek T., Nasal A. 2009. Artificial neural networks analysis used to evaluate the molecular interactions between selected drugs and human α1-acid glycoprotein, Pharmaceut. Biomed. Anal. Vol. 50 s. 591-596.
 54. Buciński A., Socha A., Wnuk M., Bączek T., Nowaczyk A., Krysiński J., Goryński K., Koba M. 2009: Artificial neural networks in prediction of antifungal activity of a series of pyridine derivatives against Candida albicans - J. Microbiol. Methods Vol. 76 s. 25-29.
 55. Romaszko J., Buciński Adam, Wasiński R., Rosłan A., Bednarski K. 2008: Incidence and risk factors for pulmonary tuberculosis among the poor in the northern region of Poland. - Int. J. Tuberc. Lung Dis. Vol. 12 nr 4 s. 430-435.
 56. Wiczkowski W., Romaszko E., Buciński Adam, Szawara-Nowak D., Honke J., Zieliński H., Pikuła M.K. 2008: Quercetin from shallots (Allium cepa L. var. aggregatum) is more bioavailable than its glucosides 1-3. - J. Nutr. Vol. 138 nr 5 s. 885-888.
 57. Buciński A., Karamać M., Amarowicz R., Pegg R.B. 2008. Modeling the tryptic hydrolysis of pea proteins using an artificial neural network, LWT - Food Sci. Technol. Vol. 41 nr 5 s. 942-945.
 58. Buciński A., Bączek T., Krysiński Jerzy, Ziemba B., Filipczyk-Cisarz E., Rychlicka Małgorzata. 2007. Evaluation of selected prognostic factors in patients with ovarian cancer applying artificial neural network analysis, Adv. Clin. Exp. Med. Vol. 16 nr 4 s. 527-532.
 59. Buciński A., Zieliński H., Kozłowska H. 2007. Prediction of the kind of sprouts of Cruciferae family based on artificial neural network analysis, Czech J. Food Sci. Vol. 25 nr 4 s. 189-194.
 60. Targoński R., Buciński A., Romaszko J., Zakrzewski A., Romaszko E. 2007. Analysis of selected risk factors of coronary artery disease in a healthy population aged 35-55 years, Kardiol. Pol. T. 65 nr 10 s. 1216-1222.
 61. Romaszko E., Buciński A., Skokowska A., Matuszewski J. 2007. Obciążenie pracą w podstawowej opiece zdrowotnej - analiza zgłaszalności w zależności od wieku i płci pacjenta, Pediatr. Med. Rodz. Vol. 3 nr 1 s. 48-52.
 62. Buciński A., Bączek T., Krysiński Jerzy, Szoszkiewicz R., Załuski J. 2007. Clinical data analysis using artificial neural networks (ANN) and principal component analysis (PCA) of patients with breast cancer after mastectomy, Rep. Pract. Oncol. Radiother. Vol. 12 nr 1 s. 9-17.
 63. Buciński A., Romaszko J., Kaliszan R., Targoński R., Romaszko E., Zakrzewski A., Rychlicka M. 2007. Czy bezdomność może być traktowana jako zdefiniowany czynnik ryzyka chorób układu krążenia?, Zdr. Publ. T. 117 nr 3 s. 324-329.
 64. Romaszko J., Rosłan A., Buciński A., Romaszko E. 2006. An evaluation of the incidence of selected diseases of social importance in the homeless population, Zdr. Publ., 116, 3-7.
 65. Buciński A., Bączek T., Waśniewski T., Stefanowicz M. 2005. Clinical data analysis with the use of artificial neural networks (ANN) and principal component analysis (PCA) of patients with endometrial carcinoma, Rep. Pract. Oncol. Radiother., 10, 239-248.
 66. Buciński A., Bączek T., Kaliszan R., Nasal A., Krysiński J., Załuski J. 2005. Artificial Neural Network Analysis of Patient and Treatment Variables as a Prognostic Tool in Breast Cancer after Mastectomy, Adv. Clin. Exp. Med., 14, 973–979.
 67. Karamać M., Buciński A., Pegg R. B., Amarowicz R. 2005. Antioxidant and antiradical activity of ferulates. Czech J. Food Sci., 23, 64–68.
 68. Łuczkiewicz M., Głód D., Bączek T., Buciński A. 2004. LC-DAD UV and LC-MS for the analysis of isoflavones and flavones from in vitro and in vivo biomass of Genista tinctoria L., Chromatographia, vol. 60, nr 3/4, s. 179-185.
 69. Buciński A., Markuszewski M.J., Wiktorowicz W., Krysiński J., Kaliszan R. 2004. Artificial neural networks in prediction of antibacterial activity of a series of imidazole derivatives, Comb. Chem. High Throughput Screen., 7, 325-334.
 70. Nasal A., Buciński A., Bączek T., Wojdełko A. 2004. Prediction of the affinity of newly synthesized azapirone derivatives to 5-HT1A receptors based on artificial neural network analysis of chromatographic retention data and calculation chemistry parameters, Comb. Chem. High Throughput Screen., 7, 311-323.
 71. Buciński A., Karamać M., Amarowicz R. 2004. Application of artificial neural networks for modelling pea protein hydrolysis by trypsin, Pol. J. Food Nutr. Sci., 13/54, 163-168
 72. Bączek T., Buciński A., Ivanov A.R., Kaliszan R. 2004. Artificial neural network analysis for evaluation of peptide MS/MS spectra in proteomics, Anal. Chem., 76, 1726-1732.
 73. Buciński A., Zieliński H., Kozłowska K. 2004. The use of artificial neural networks for prediction of the total antioxidant capacity of cruciferous sprouts, Trends Food Sci. Tech., 15, 161-169.
 74. Buciński A., Bączek T., Kowalski I. M. 2004. Clinical data analysis with the use of artificial neural networks of treatment evaluation in adolescent idiopathic scoliosis, Adv. Clin. Exp. Med. 4, 623-629.
 75. Wiczkowski W., Nemeth K., Buciński A., Piskuła M.K. 2003. Bioavailability of quercetin from fresh scales and dry skin of onion in rats, Pol. J. Food Nutr. Sci., 12/53, SI 1, 95-99.
 76. Buciński A. 2003. Sztuczne sieci neuronowe – współczesne narzędzie przetwarzania informacji, Farm. Pol., 59, 196-203.
 77. Romaszko J., Romaszko E., Buciński A. 2003. Reforma, czyli POZ w ślepej uliczce, Lekarz Rodzinny, 8, 248-252.
 78. Kaliszan R., Bączek T., Buciński A., Buszewski B., Sztupecka M. 2003. Prediction of gradient retention from the linear solvent strength (LSS) model quantitative structure-retention relationships (QSRR), and artificial neural networks (ANN), J. Sep. Sci., 26, 271-282.
 79. Kozłowska H., Zieliński H., Buciński A., Piskuła M.K. 2003. Kiełki nasion rzepaku w żywieniu człowieka, Rośliny Oleiste, 24, 31-39.
 80. Buciński A., Kowalski I.M., Zarzycki D., Bączek T., Nasal A., Kaliszan R. 2002. Principal component analysis of patient variables as an objective method of treatment evaluation in adolescent idiopathic scoliosis, Adv. Clin. Exp. Med., 11, 61-68.
 81. Buciński A., Bączek T. 2002. Optimization of HPLC separations of flavonoids with the use of artificial neural networks, Pol. J. Food Nutr. Sci., 11/52, 47-51.
 82. Buciński A., Krysińska I., Sowiński J., Bączek T., Kaliszan R. 2002. Principal component analysis of patient variables as an objective method of classification of thyroid disorders, Endocrinol. Pol., 53, 123-136.
 83. Bączek T., Buciński A., Wiczkowski W., Piskuła M.K. 2002. Optimization of HPLC separations of quercetin glucosides in Allium cepa sp. with the use of computer- -designed segmented gradient elution, Pol. J. Food Nutr. Sci., 11/52, SI 1, 108-111.
 84. Kozłowska H., Troszyńska A., Zieliński H., Buciński A., Lamparski G. 2002. Wykorzystanie nasion rzepaku do produkcji kiełków jadalnych, Rośliny Oleiste, 23, 165-173.
 85. Zieliński H., Buciński A., Kozłowska H. 2002. Monitoring of the vitamin C content in germinating cruciferae seeds by HPLC, Pol. J. Food Nutr. Sci., 11/52, SI 1, 142-146.
 86. Protasiewicz H., Kowalski I., Talar J., Buciński A. 2001. Kinezyterapia w kompresyjnym złamaniu kręgosłupa w wieku rozwojowym – własna modyfikacja ćwiczeń, Fizjoterapia Polska, 1/3, 286-291.
 87. Buciński A., Nasal A., Kaliszan R. 2000. Pharmacological classification of drugs based on neutral network processing of molecular modeling data, Comb. Chem. High Throughput Screen., 3, 525-533.
 88. Buciński A., Załuski J., Krysiński J., Kaliszan R. 2000. A principal component analysis of patients, disease and treatment variables: A new prognostic tool in breast cancer after mastectomy, Rep. Pract. Oncol. Radiother. 5, 83-89.