Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej
Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

dr hab. n. farm.
Barbara Bojko

Kierownik Katedry

ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego
I piętro, pok. 117-120

tel. 52 585-35-64
fax 52 585-38-15


Sekretariat:

lic. Anna Trojanowska
pok. 119

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

W skład Katedry wchodzą:

 • Zakład Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej
    kierownik Zakładu: dr hab. n. farm. Barbara Bojko

 • Pracownia Doświadczalna „Zwierzętarnia”
   
  p.o. kierownika: dr Katarzyna BurlikowskaPracownicy:

Adiunkt:

 • dr hab. n. farm. Barbara Bojko
  e-mail: bbojko@cm.umk.pl, pok. 120
  tel. 52 585-35-26

 • dr hab. n. med. Cezary Skobowiat
  e-mail: skobowiat@cm.umk.pl
  tel. 52 585-39-21, pok. 118

 • dr n. przyrod. Wojciech Filipiak

 • dr n. farm. Krzysztof Goryński
  e-mail: gorynski@cm.umk.pl
  tel. 52 585-39-21

Starsi wykładowcy:

 • dr n. farm. Anna Sloderbach
  e-mail: as@cm.umk.pl
  tel. 52 585-35-25, pok. 117

Asystenci:

Pozostali pracownicy:

 • dr Katarzyna Burlikowska - specjalista naukowo-techniczny
 • mgr Paulina Goryńska - specjalista naukowo-techniczny
 • mgr Sandra Pietras - starszy technik
 • lic. Anna Trojanowska - starszy technik
Tematyka badawcza:

 • badania farmakologiczne nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym oraz leków cystostatycznych, ich komórkowego i molekularnego mechanizmu działania, metabolizmu, farmakokinetyki i biodostępności,
 • badania w zakresie farmakogenetyki i farmakologii molekularnej.


Działalność dydaktyczna:

 • Prowadzenie zajęć z przedmiotów: farmakologia i farmakodynamika, farmakokinetyka, biofarmacja dla III i IV roku kierunku Farmacja.
 • Realizacja prac magisterskich.
 • Kształcenie podyplomowe w ramach specjalizacji oraz szkolenia ciągłego dla magistrów farmacji.metabolomin

 >> Metabolomic Circle 2016 <<

4-5 listopada 2016 r.
Bydgoszcz