Plany studiów 2017/2018

ANALITYKA MEDYCZNA

FARMACJA

KOSMETOLOGIA I STOPNIA

Kosmetologia stacjonarna

  • pdfKosmetologia788.96 KB (plan studiów dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/2017 - I, II, III rok)

  • pdfKosmetologia459.99 KB (plan studiów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2015/2016 - III rok)


Kosmetologia niestacjonarna/wieczorowa

  • pdfKosmetologia787.61 KB (plan studiów dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/2017 - I, II, III rok)

  • pdfKosmetologia460.01 KB (plan studiów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2015/2016 - III rok)


Kosmetologia niestacjonarna/zaoczna

  • pdfKosmetologia738.62 KB  (plan studiów dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/2017 -I, II, III rok)

  • pdfKosmetologia620.85 KB (plan studiów dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2015/2016 - III rok)


Kosmetologia II STOPNIA