Dziekanat dla studentów

SPRAWY OGÓLNE

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017ROK AKADEMICKI 2015/2016INFORMACJE BIEŻĄCE

 

PILNE! UWAGA STUDENCI  I ROKU
Biblioteka Medyczna informuje, że w dniach 11-20 stycznia 2017 został ponownie aktywowany kurs szkolenia bibliotecznego. Studenci, którzy nie rozwiązali testu i nie mają zaliczenia w systemie USOS, proszeni są o natychmiastowe dopełnienie tego obowiązku! Kurs wraz z testem dostępny jest na stronie  https://moodle.umk.pl/BM/.
Wszelkie pytania można kierować : amarkowska@cm.umk.pl lub tel. (52) 585-35-14.


VI Edycja Konkursu Redaktor Naczelnej Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej na najlepszą studencką pracę oryginalną
pdfOgłoszenie o konkursie >>>1.34 MB
pdfRegulamin konkursu >>>48.58 KB

 


PILNE! UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum przypomina o obowiązku zaliczenia on-line szkolenia bibliotecznego, którego termin upływa 30 listopada.
Kurs wraz z testem dostępny jest na stronie https://moodle.umk.pl/BM/ 
Studentom, którzy odbyli takie szkolenie w naszej Uczelni, zostanie przepisane zaliczenie na podstawie wcześniej złożonego podania.
Wszelkie pytania można kierować:
- w sprawie zapisywania się, zamawiania i wypożyczania książek tel. 52 585-35-10
- w sprawie szkolenia bibliotecznego tel. 52 585-35-14 lub amarkowska@cm.umk.pl

 


UWAGA!!I
Dnia 25.11.2016 nie będzie dyżuru (15:00-18:00) w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, w zamian zapraszamy 26.11.2016 (sobota), w godzinach 08:30 -11:00.


Szkolenie BHP
W związku z e-learningową formą obowiązkowego szkolenia BHP platforma Moodle, dla osób przyjętych na studia w bieżącym roku akademickim otwarta będzie w terminie: 17.10-22.12.2016 r.


UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU KIERUNKU KOSMETOLOGIA - studia niestacjonarne
Studenci kierunku kosmetologia  studia niestacjonarne pierwszego stopnia, którzy nie podpisali umowy oraz nie odebrali legitymacji studenckich proszeni są o podejście do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego, pokój nr 51, w piątek (07.10),
w godzinach 10:00-18:00.


ĆWICZENIA z ANATOMII
studentów wszystkich wydziałów obowiązuje posiadanie czystego stroju ochronnego: biały fartuch, czepek lub biała chustka, zmienne obuwie medyczne i rękawiczki jednorazowe. Ponadto na zajęciach należy posiadać pęsetę anatomiczną. info >>


Parking przy ul. Łukasiewicza 1 dla studentów Collegium Medicum UMK
szczegóły >>


Praktyki studenckie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie
pdfszczegóły >>238.03 KB


Praktyki studenckie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
pdfszczegóły >>211.45 KB


Praktyki studenckie w ramach rządowego programu praktyk w administracji rządowej
pdfszczegóły >> 463.58 KB


WIADOMOŚCI ARCHIWALNE >>
ROK AKADEMICKI 2014/2015 >>

ROK AKADEMICKI 2013/2014 >>

ROK AKADEMICKI 2012/2013 >>

ROK AKADEMICKI 2011/2012 >>