Dziekanat dla studentów

SPRAWY OGÓLNE

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017ROK AKADEMICKI 2015/2016INFORMACJE BIEŻĄCE
  

Szanowni Studenci kierunku Analityka medyczna,
Informuję, że dnia 24.03.2017 r. upływa ostateczny termin  zapisów na  wybrany temat pracy dyplomowej na kierunku Analityka medyczna. Wykaz tematów prac dyplomowych znajduje się w zakładce rok akademicki 2016/2017, tematy prac dyplomowych (obrony 2017/2018).
Z  poważaniem
Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Ewa Żekanowska


Akademickie Mistrzostwa Polski Pierwszej Pomocy, które odbędą się w dnaich od 29-31 marca 2017 r. w Szczyrku

pdfzaproszenie >>187.8 KB
pdfprogram >>220.76 KB
pdfregulamin >>403.96 KB
docformularz zgłoszeniowy >>82.5 KB


Szkolenie BHP
Dla studentów, którzy nie zaliczyli szkolenia BHP w formie e-learningowej w semestrze zimowym, platforma Moodle zostanie ponownie otwarta w terminie 13.03.2017 r. - 30.04.2017 r.


REJESTRACJA NA ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim 2016/2017 zostanie uruchomiona od dnia 13 lutego 2017 r. o godz. 13:00
Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku polskim potrwa do 5 marca 2017 r. do godz. 23:59.
Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku obcym potrwa
do 12 marca 2017 r. do godz. 23:59.

docxWykłady, które wyłonione zostały w konkurskie organizowanym i finansowanym przez Jego Magnificencję Rektora i które rezlizowane będą w Bydgoszczy >>> 15.38 KB

Pełna oferta zajęć ogólnouniwersyteckich  http://portal.umk.pl/web/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie


UWAGA!!!
Rejestracja żetonowa na zajęcia z języków obcych zostanie uruchomiona od dnia:
- I tura 18.02.2017 r. godz. 8:00 do 25.02.2017 r.,
- II tura  01.03.2017 r. godz. 8:00 do 05.03.2017 r. 


PILNE! UWAGA STUDENCI  I ROKU
Biblioteka Medyczna informuje, że w dniach 11-20 stycznia 2017 został ponownie aktywowany kurs szkolenia bibliotecznego. Studenci, którzy nie rozwiązali testu i nie mają zaliczenia w systemie USOS, proszeni są o natychmiastowe dopełnienie tego obowiązku! Kurs wraz z testem dostępny jest na stronie  https://moodle.umk.pl/BM/.
Wszelkie pytania można kierować : amarkowska@cm.umk.pl lub tel. (52) 585-35-14.


VI Edycja Konkursu Redaktor Naczelnej Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej na najlepszą studencką pracę oryginalną
pdfOgłoszenie o konkursie >>>1.34 MB
pdfRegulamin konkursu >>>48.58 KB


ĆWICZENIA z ANATOMII
studentów wszystkich wydziałów obowiązuje posiadanie czystego stroju ochronnego: biały fartuch, czepek lub biała chustka, zmienne obuwie medyczne i rękawiczki jednorazowe. Ponadto na zajęciach należy posiadać pęsetę anatomiczną. info >>


Parking przy ul. Łukasiewicza 1 dla studentów Collegium Medicum UMK
szczegóły >>


Praktyki studenckie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie
pdfszczegóły >>238.03 KB


Praktyki studenckie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
pdfszczegóły >>211.45 KB


Praktyki studenckie w ramach rządowego programu praktyk w administracji rządowej
pdfszczegóły >> 463.58 KB


WIADOMOŚCI ARCHIWALNE >>
ROK AKADEMICKI 2014/2015 >>

ROK AKADEMICKI 2013/2014 >>

ROK AKADEMICKI 2012/2013 >>

ROK AKADEMICKI 2011/2012 >>