Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego najlepszą absolwentką UMK

Pani mgr Katarzyna Bergmann - zdjęcieNajlepszą Absolwentką UMK w roku akademickim 2011/2012 została po raz pierwszy absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK - Pani mgr Katarzyna Bergmann. Jest ona tegoroczną absolwentką kosmetologii II stopnia. Ukończyła również kosmetologię I stopnia i studia magisterskie na kierunku analityka medyczna. Od 2010 r. Katarzyna Bergmann jest studentką studiów doktoranckich z zakresu nauk medycznych w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność naukowa Katarzyny Bergmann. Jej zainteresowania badawcze to przede wszystkim poszukiwanie nowych biomarkerów jako czynników ryzyka insulinooporności, cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych u zdrowych klinicznie, nieotyłych osób. Brała już udział w 4 projektach badawczych, otrzymała Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorką kilkunastu publikacji, aktywnie uczestniczyła w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

fot. A. Romański (UMK)