Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Nagroda za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską, doktorską obronione w roku akademickim 2011/2012.
Szczegóły konkursu: www.bydgoszcz.pl