Druga Nagroda dla Członków Studenckiego Koła Naukowego Immunologii Komórkowej

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Immunologii Komórkowej zdobyli Drugą Nagrodę  na VII Konferencj Naukowej „Aktualne problemy immunologii doświadczalnej i klinicznej” Olsztyn 24-26 maja 2012 r.
Studentka studiów doktoranckich Małgorzata Wiese oraz student IV roku Analityki Medycznej Marek Andryszczyk w sesji plakatowej zaprezentowali wyniki badań pracy członków SKN przy Katedrze Immunologii CM UMK, którego opiekunem jest dr hab. J. Michałkiewicz prof. UMK. Temat wygłoszonej prezentacji brzmiał: „Wpływ wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego i Helicobacter pylori Cag A + na dojrzewanie komórek dendrytycznych in vitro”. Współautorami pracy byli: Andrzej Eljaszewicz, Wojciech Kaszewski, Izabela Kubiszewska, Lidia Gackowska, Milena Urbańska, Anna Helmin – Basa, Ilona Motyl. Organizatorami konferencji było Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Oddział w Warszawie, Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej UWM w Olsztynie, Zakład Ochrony Mikrofalowej WIHiE w Warszawie, Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej, Centrum Biostruktury, WUM oraz Instytut Zdrowia Człowieka. Ponadto studenci są autorami rozdziału w książce, którą wydano z okazji konferencji. Temat pracy przeglądowej był ściśle związany z  wystąpieniem studentów i brzmiał „Szczepy bakterii probiotycznych oraz ich zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych” Małgorzata Wiese, Marek Andryszczyk, Andrzej Eljaszewicz, Izabela Kubiszewska, Anna Helmin-Basa, Wojtek Kaszewski, Lidia Gackowska, Milena Urbańska, Ilona Motyl, Jacek Michałkiewicz, książka „Wpływ czynników endogennych i egzogennych na układ odpornościowy” Olsztyn 2012 wydawca EDYCJA s.c. praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja K. Siwickiego i Ewy Skopińskiej-Różewskiej str. 225-234. Książka dostępna w bibliotece CM UMK.