Nagroda dla Członków Studenckiego Koła Naukowego Immunologii Komórkowej

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Immunologii Komórkowej zdobyli Drugą Nagrodę  na 7'th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists -Bialystok 2012.

Studentka Małgorzata Wiese w sesji Immunologia i Genetyka zaprezentowała wyniki badań pracy członków SKN przy Katedrze Immunologii CM UMK, którego opiekunem jest dr hab. J. Michałkiewicz prof. UMK. Temat wygłoszonego referatu brzmiał: „Immunomodulacyjny wpływ wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego i Helicobacter pylori Cag A + na ekspresję markerów powierzchniowych komórek dendrytycznych in vitro „ Autorami pracy byli: Marek Andryszczyk, Andrzej Eljaszewicz, Wojtek Kaszewski, Izabela Kubiszewska, Ilona Motyl. Nie jest to pierwsze wyróżnienie zdobyte przez członków SKN Immunologii Komórkowej  na Konferencjach Naukowych organizowanych w Białymstoku. W 2010 roku studenci tego koła zdobyli pierwszą nagrodę w sesji Immunologia i Genetyka, natomiast w 2011 roku pierwszą i drugą w sesji Immunogia.