Pierwsza Nagroda dla prezentacji ustnej

Członkowie koła działającego przy Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej CM UMK zdobyli Pierwszą Nagrodę dla prezentacji ustnej zatytułowanej "Chemometryczna analiza porównawcza aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów z zielonej herbaty (Camellia sinensis L.)przedstawionej przez Miłosza Wojciecha Sadeckiego na 7'th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists Bialystok 2012 (Session: Pharmacy). 
http://www.chemiaanalityczna.cm.umk.pl/