Badania lekarskie

wykrzyknikZgodnie z zarządzeniem nr 133 Rektora UMK w Toruniu z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie nr 67 Rektora UMK z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia i studentów w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu § 8, uprzejmie informuję, że studenci nie posiadający aktualnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kontynuowania nauki oraz orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, rozpoczynający praktykę zawodową, praktykę sześciomiesięczną w aptece w roku akademickim 2017/2018 nie zostaną dopuszczeni do realizowania tego przedmiotu.

pdfszczegółowa informacja Prodziekana ds. Studenckich 183.83 KB