Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na potrzeby przebudowy portierni i szatni w Budynku Audytoryjnym

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na potrzeby przebudowy portierni i szatni w Budynku Audytoryjnym

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na potrzeby przebudowy portierni i szatni w Budynku Audytoryjnym przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy
 

Oferty należy składać do 27 marca 2018 r. do godz. 10:00

Szczegółowe informacje:
Dział Remontów i Inwestycji CM
mgr inż. Michał Goszczycki
e-mail: michal.goszczycki@cm.umk.pl
tel. 52 585-33-44