Mikrobiolog z Bydgoszczy w dwóch zespołach ekspertów

Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska, Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego została powołana w skład 5-osobowego Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii dla zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w skład 4-osobowego Zespołu Ekspertów do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinie mikrobiologii dla zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Powołanie Pani Profesor jako przedstawiciela konsultanta krajowego w skład obydwu zespołów, nastąpiło na wniosek prof. dr hab. Walerii Hryniewicz, konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

pdfAkt powołania - w skład Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii dla zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia233.06 KB

pdfAkt powołania - w skład Zespołu Ekspertów do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinie mikrobiologii dla zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia267.24 KB