Zajęcia dodatkowe dla studentów

Zajęcia dodatkowe dla studentów

Nabór osób prowadzących zajęcia dodatkowe - zgłoszenia do 17 maja 2018 r.Zapraszamy studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego do udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w CSM.
Najbliższy termin zajęć dodatkowych to 9 kwietnia 2018 r.

TEMATY ZAJĘĆ
 lp  temat godziny sala
 1  Nauczanie umiejętności klinicznych: badania fizykalne  13.00-15.00  Sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych  
 2  Nauczanie umiejętności technicznych: iniekcje, cewnikowanie, zgłębnikowanie  13.00-15.00  Sala nauczania umiejętności technicznych
 3  Scenariusz - udar niedokrwienny  15.00-17.00  Szpitalny Oddział Ratunkowy
 4  Scenariusz - profilaktyka odrespiratorowego zapalenia płuc  15.00-17.00   Sala Intensywnej Terapii

ZGŁOSZENIA:
Proszę zgłaszać chęć uczestnictwa w zajęciach na adres mailowy: m.wardzinski@cm.umk.plZespół pracowników Centrum Symulacji Medycznych systematycznie będzie kierował do studentów CM UMK ofertę zajęć dodatkowych realizowanych w CSM. Pierwsze propozycje zostały przyjęte pozytywnie i 10 grup studenckich z kierunków lekarski i pielęgniarstwo wzięło udział w niżej wymienionych zajęciach.

Projekt pn. „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
grupa termin temat prowadzący
 Grupa I  30.01.2018 r.
 godz. 15.00-18.45
 Kształtowanie umiejętności komunikacji klinicznej i empatii  dr Anna Andruszkiewicz
 Grupa II  30.01.2018 r.
 godz. 15.00-18.45
 BLS  lek. Magdalena Patrzykąt
 Grupa III  19.01.2018 r.
 godz. 15.00-18.45
 BLS  lek. Dorota Rutkowska
 Grupa IV  17.01.2018 r.
 godz. 15.00-18.45
 Podstawowe zabiegi dotkankowe - iniekcje  dr Alicja Marzec
 Grupa V  18.01.2018 r.
 godz. 15.00-18.45
 Podstawowe zabiegi dotkankowe - iniekcje  dr Alicja Marzec
 Grupa VI  23.01.2018 r.
 godz. 15.00-18.45
 Podstawowe zabiegi dotkankowe - iniekcje  mgr Agata Ulenberg
 Grupa VII  31.01.2018 r.
 godz. 15.00-18.45
 Zatrzymanie krążenia o różnej etiologii  lek. Magdalena Patrzykąt
 Grupa VIII  17.01.2018 r.
 godz. 15.00-18.45
 Zatrzymanie krążenia o różnej etiologii  mgr Grzegorz Ulenberg
 Grupa IX  17.01.2018 r.
 godz. 15.00-18.45
 Stany zagrożenia życia   lek. Dorota Rutkowska
 Grupa X  17.01.2018 r.
 godz. 15.00-18.45
 Stany zagrożenia życia  mgr Grzegorz Ulenberg