Rekrutacja do projektu „Farmaceuta - zawód z przyszłością” już trwa!

logo WER EFS

Projekt „Farmaceuta - zawód z przyszłością” jest współfinansowany prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Celem projektu jest podniesienie zawodowych umiejętności praktycznych 54 studentów/ek studiów stacjonarnych kierunku Farmacja Collegium Medicum UMK poprzez udział w wysokiej jakości programie stażowym.

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2018 r.
Przyjdź – Zapisz się – Staż czeka!


Informacji udziela:
Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM
ul. Jagiellońska 13, budynek A (wejście od ul. 3 Maja)
tel. 52 585-38-49
mail: farmaceuta@cm.umk.pl