Stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer - okładkaJM Rektor UMK przyznał jednorazowe stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe pracownikom naukowym Wydziału Farmaceutycznego: prof. dr. hab. n. biol. Ryszardowi Olińskiemu i dr. hab. n. med. Danielowi Gackowskiemu z Katedry Biochemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego za publikację "Endogenously generated DNA nucleobase modifications source, and significance as possible biomarkers of malignant transformation risk, and role in anticancer therapy" w "Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer". (wskaźnik Impact Factor: 9.452, punktacja MNiSW: 45.000).                     
streszczenie publikacji >>