Ostatnie pożegnanie Profesora Lecha Przyborowskiego

Ze smutkiem zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2017 roku zmarł Pan Profesor Lech Przyborowski. 

nekrolog

Prof. dr hab. Lech Przyborowski był Kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Leków naszego Wydziału. 
Odegrał znaczącą rolę w tworzeniu kierunku farmacja na naszym Wydziale. 
Do ostatnich tygodni  swego życia utrzymywał przyjazne relacje z naszym Wydziałem.

Wcześniej Prof. dr hab. Lech Przyborowski był wieloletnim Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Akademii/Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Przez wiele lat kierował Katedrą i Zakładem Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego Akademii/Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek dnia 29 grudnia 2017 roku o godzinie 13:00,
w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowa 16.


Prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego