I nagroda dla młodego naukowca z Katedry i Zakładu Mikrobiologii

Mgr Natalia Wiktorczyk, asystent Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, otrzymała I Nagrodę za referat wygłoszony w sesji Nauki Przyrodnicze: Młodzi Naukowcy podczas Międzynarodowej Konferencji Nauk Przyrodnich i Medycznych zorganizowanej w Lublinie w dniach 1-3 grudnia 2017 r.

7 12 medal

 

 


Konferencja adresowana była do młodych naukowców, doktorantów i studentów. Laureatka przedstawiła wystąpienie pt.: Frequency of selected virulence genes among Listeria monocytogenes strains isolated from fish and fish processing plants”, w którym zreferowała wybrane zagadnienia z pracy badawczej realizowanej przez zespół pracowników Katedry i Zakładu Mikrobiologii w składzie: dr inż. Krzysztof Skowron, mgr Katarzyna Grudlewska, mgr Natalia Wiktorczyk i prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska.

Pełna lista wyróżnionych prac: http://www.konferencjalublin.pl/x-portfolio/nagrody/