Pilotaż opieki farmaceutycznej w kraju

Naczelna Izba Aptekarska logoDr n. farm. Piotr Merks, asystent w Katedrze Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, autor innowacyjnego rozwiązania w postaci tzw. lekolepek, został zaproszony przez Naczelną Radę Aptekarską w Warszawie w dniu 24.10.2017 r. do przedstawienia projektu pilotażu opieki farmaceutycznej w Polsce.

Naukowiec został zaproszony wraz z zespołem w składzie: prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski (Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny); mgr farm. Damian Świeczkowski (Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny); adw. Katarzyna Krupa; mgr farm. (MBA) Kordian Dryka; dr hab. mgr piel. Grażyna Bączyk (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Zakład Praktyki Pielęgniarskiej); mgr piel. Agnieszka Ulatowska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Zakład Praktyki Pielęgniarskiej); mgr piel. Elżbieta Włodarczyk (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Geriatrii); dr n. o zdr. mgr położnictwa Katarzyna Plagens-Rotman, (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka).

Podczas prezentacji, zostaną przedstawione założenia do kompleksowo przeprowadzonego projektu naukowego w ramach pilotażu, który pokaże konkretne oszczędności z prowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce.

Jest to kolejny sukces pracownika Collegium Medicum UMK, autora innowacyjnego rozwiązania w postaci tzw. lekolepek, które mają pomagać pacjentom w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych. Dr Piotr Merks podejmuje szereg istotnych działań w kierunku programu indywidualnej opieki farmaceutycznej, które są doceniane w kraju i za granicą. Jest m.in. laureatem nagrody specjalnej "Nadzieja biznesu" Złotej Setki Pomorza i Kujaw 2016.