Pomoc materialna dla studentów

Pomoc materialna dla studentów

Skład komisji stypendialnej Wydziału Farmaceutycznego

 • Monika Jabłońska – przewodnicząca     stypendia
 • Mateusz Małachowski
 • Katarzyna Chłystek
 • Mateusz Porada
 • Michał Dybka
 • Nicole Musiała
 • mgr inż. Grażyna Łukowiak (pracownik Dziekanatu)
 • mgr Beata Nitka (pracownik Dziekanatu)
 • mgr Agnieszka Witkowska (pracownik Dziekanatu)
 • prof. dr hab. Ewa Żekanowska

 DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Miejsce składania wniosków: ul. Jagiellońska 13 (budynek F), pokój nr 010 (niski parter)

docxHarmonogram pracy Wydziałowej Komisji Stypendialnej >>>14.43 KB


Generator wniosków o stypendia socjalne, specjalne, zapomogi zostanie uruchomiony dnia 11.10.2017 r. 


 UWAGA!

 • Student zobowiązany jest do osobistego odbioru decyzji
 • Podczas odbioru decyzji student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.  Wypłata nastąpi wyłącznie dla osób, które odbiorą decyzję i złożą uzupełnione i podpisane oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów pdfobowiązujący wzór oświadczenia.254.2 KB  Informacje Samorządu Studenckiego dotyczące stypendiów >>