Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom (Dz. U. z 2015 r., poz. 1050 i 1051) uprzejmie informujemy, że studenci oraz doktoranci Wydziału Farmaceutycznego mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. stypendia 17 18

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra na rok akademicki 2017/2018 znajdują się na stronach internetowych UMK 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r.  został uruchomiony generator wniosków o stypendium ministra na rok 2017/2018. Generator jest dostępny na stronie https://usosweb.umk.pl 
w sekcji "Dla studentów".

pdfSzczegółowe informacje na temat miejsca oraz terminów składania wniosków dla poszczególnych kierunków Wydziału Farmaceutycznego >>827.7 KB