Gratulacje dla dr n. farm. Renaty Paprockiej

Praca doktorska dr n. farm. Renaty Paprockiej (asystent w Katedrze i Zakładu Chemii Organicznej) pt. „Aktywność biologiczna produktów uzyskanych w relacji N3-podstawionych amidrazonów z bezwodnikami cyklicznymi oraz ich wybranych kompleksów z miedzią(II)” doceniona w IV edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych.

Lider nauk farmaceutycznych logo

 

 

Lista osób nagrodzonych >>

Dyplom dr Renata Paprocka