ETYKA W ZAWODZIE FARMACEUTY

Etyka faraceutyZapraszamy na wykład „Etyka w zawodzie farmaceuty", który organizowany jest we współpracy z firmą Servier. Wykład odbędzie się 25 maja 2017 r. w godz. 17:15-18:45
w auli w Domu Studenckim nr 3
.

PROWADZĄCY – dr hab. Agnieszka Zimmermann, od 2002 r. prowadząca zajęcia z prawa farmaceutycznego dla studentów farmacji (kierownik dydaktyczny przedmiotu), od 2007 r. z prawa medycznego dla studentów kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, dietetyki, zdrowia środowiskowego (kierownik dydaktyczny przedmiotu), od 2016 r. z etyki zawodowej dla studentów farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego GUMed.

CEL WYKŁADU

  • kształtowanie postaw budujących kulturę zawodową i świadomość ról społecznych pełnionych przez farmaceutów;
  •   budowanie w studentach poczucia za­angażowania i służebności społecznej, ze szczególnym podkreśleniem roli autorytetu, którą w przyszłości będą pełnić w relacji z pacjentem;
  • ugruntowanie społecznie odpowiedzialnej postawy w prowadzonej działalności zawodowej, która jest rodzajem działalności gospodarczej, podlegającej wielu uzasadnionym reglamentacjom ze względu na potrzebę nadrzędną – ochrony zdrowia pacjenta. 

 ETYKA

Uwaga zmiana miejsca:
Wykład odbędzie się w auli w Domu Studenckim nr 3
al. Powstańców Wielkopolskich 46
85-090 Bydgoszcz