Przedłużamy legitymacje studenckie

Uprzejmie informujemy, że ważność legitymacji studenckich przedłużana będzie od dnia 20 marca br.
Starostowie proszeni są o grupowe dostarczenie do Dziekanatu legitymacji studenckich celem przedłużenia ich ważności.

 legitymacja 1