Promuj profesjonalną opiekę farmaceutyczną! Głosuj na Lekolepki!

lekolepkiPacjenci w Polsce nieprawidłowo stosują zalecenia terapii lekowych. Obniża to skuteczność leczenia i prowadzi do powikłań. To powszechny problem, wynika on m.in. z tego, że lekarze najzwyczajniej nie mają czasu na wyjaśnianie złożonych kwestii pacjentom, a ulotki dołączane do leków są skomplikowane. 

Rozwiązaniem są Lekolepki - wydawane przy zakupie leków w aptece etykiety 
z piktogramami przedstawiającymi najważniejsze zasady stosowania w czytelnej i prostej formie graficznej. Głównym zadaniem Lekolepek jest pomoc pacjentom, w szczególności seniorom oraz przewlekle chorym. Twórcą projektu jest mgr farmacji Piotr Merks, asystent w Katedrze Technologii Postaci Leku Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Udało mu się na badania i rozwój projektu pozyskać wsparcie funduszu Black Pearls VC, który zainwestował w Lekolepki środki w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt został właśnie przez pismo Focus nominowany do "Soczewek Focusa 2016" - jednego z najważniejszych plebiscytów naukowych w Polsce w kategorii Innowacje medyczne. Rozwiązując niezwykle istotny problem społeczny i wpisując się w politykę budowania wysokiej jakości opieki farmaceutycznej w kraju, Lekolepki zasługują na wsparcie całej branży farmaceutycznej w Plebiscycie Focusa.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu i prosimy o wsparcie Lekolepek!

Głosy w plebiscycie oddać można na stronie: http://soczewki.focus.pl/innowacje-medyczne

NALEPKI EDUKACYJNE NA LEKI