Nagroda dla studentki kierunku farmacja za najlepszy zaprezentowany poster

Pani Anna Fajkiel, studentka V roku farmacji, uczestniczyła 17 grudnia 2016 r. w konferencji organizowanej przez Sekcję Studencką Polskiego Towarzystwa Chemicznego, gdzie zdobyła nagrodę za najlepszy zaprezentowany poster pt. Oddziaływania w strukturze krystalicznej związku a jego aktywność biologiczna na przykładzie wybranych leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II.
Dodatkowo jako laureatka została zaproszona do wygłoszenia referatu na kolejnym zjeździe SSPTChem w kwietniu 2017 r.

Anna Fajkiel jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego Chemii Analitycznej, a na konferencji zaprezentowała część wyników badań realizowanych w ramach pracy magisterskiej.

Anna Fajkiel prezentuje poster na konferencji dyplom dla Anny Fajkiel