Konkurs MINIATURA Narodowego Centrum Nauki

Od 3 kwietnia 2017 roku rusza nabór na Konkurs MINIATURA Narodowego Centrum Nauki skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego NCN.

szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-21-miniatura-zapowiedz  NCN logo