ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH (socjalnych, specjalnych)

       ODBIÓR  DECYZJI STYPENDIALNYCH w dziekanacie WF w terminach:                                                                                                                                                                                      

  • wtorek (22.11)  07:30-14:00 (dziekanat)
  • środa  (23.11) 10:00-14.00 (dziekanat), 14:00-15:00 (sala 010)
  • czwartek  (24:11) 10:00-14:00 (dziekanat), 15:00-16:00 (sala 010)
  • piątek (25.11) 10:00-14:00 (dziekanat), 17:00 - 18:00 (sala 010)

    Odbiór decyzji jest warunkiem wypłaty stypendium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        stypendia odbior