VI Memoriał Szachowy im. Prof. Romana Mariana Bugalskiego

szachy

"Nie umiera Ten, kto tkwi w pamięci żywych"

W dniach 21-22 maja 2016 r. zapraszamy do udziału w VI Memoriale Szachowym im. Prof. Romana Mariana Bugalskiego o puchar przechodni Prezesa Bydgoskiej Izby Lekarskiej, który odbędzie się pod Patronatem Prof. dr. hab. Jana Styczyńskiego, Prorektora ds. Collegium Medicum w Zespole Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy, ul. Cicha 59.

W Memoriale mogą uczestniczyć lekarze, pracownicy ochrony zdrowia, studenci, ich rodziny i przyjaciele.
Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 10 maja 2016 r.
Regulamin dostępny na stronie
www.bil.org.pl

Celem Memoriału jest uczczenie pamięci znanego mikrobiologa i wielkiego pasjonata szachów – Prof. dr hab. Romana Mariana Bugalskiego oraz popularyzacja szachów w środowisku medycznym. Prof. R.M. Bugalski był związany z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy od chwili utworzenia. Współtworzył Katedrę i Zakład Mikrobiologii. Tu zrobił habilitację. W całej swej działalności dydaktycznej był Nauczycielem lekarzy, lekarzy-stomatologów, pielęgniarek, położnych. Był Kierownikiem Zakładu Mikrobiologii i Zakażeń Wewnątrzszpitalnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, wówczas Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był do końca swoich dni. Zawsze był zainteresowany sprawami CM UMK. Prof. R.M. Bugalski lubił ludzi i umiał im to okazywać. W pracy zawodowej wykazywał nieustanną ciekawość świata (nie tylko mikrobiologicznego) i chęć poznawania. Miał wiele pasji, a największymi były: mikrobiologia i szachy.

Serdecznie zapraszamy,

Dr n. med. Maciej Borowiecki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
Przewodnicząca Komitetu Honorowego

docRegulamin48.5 KB